Legislacja

UTO. Konsultacje zakończone. Wskazano na błędy ustawy

10 września 2019

UTO. Konsultacje zakończone. Wskazano na błędy ustawy
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Zakończone właśnie zostały konsultacje publiczne i opiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych - projektu ustawy dotyczącego urządzeń transportu osobistego (UTO). Zgłoszono wiele krytycznych uwag.

Uwagi do Ministerstwa Infrastruktury złożył stołeczny Zarząd Dróg Miejskich. Autorzy analizy wskazują, iż jest on bardzo krótki i nie porusza wielu ważnych kwestii. Zawiera też błędy, które powodują, że w tym kształcie przepisy będą martwe. Za najpoważniejsze zastrzeżenia uznali:

* dopuszczenie hulajnóg i innych UTO do jazdy po chodniku z prędkością 25 km/h, co stanowi zagrożenie dla pieszych;

* luka prawna, zgodnie z którą na drogach o prędkości dopuszczalnej powyżej 30 km/h i chodniku węższym niż 2 m hulajnogi nie mogą się poruszać ani jezdnią ani chodnikiem;

* brak warunków technicznych dla hulajnóg i innych UTO, dotyczących sposobu oświetlenia, sygnalizacji manewrów, hamulców, rodzaju napędu i innych niezbędnych elementów wyposażenia;

* brak konkretnych regulacji dotyczących parkowania, co pozbawia miasto możliwości interwencji w przypadku porzuconych hulajnóg;

* zakaz używania innych urządzeń z silnikiem elektrycznym, który oznacza wykluczenie z ruchu elektrycznych samochodów i autobusów;

* brak uzasadnienia proponowanych przepisów i poparcia ich danymi dotyczącymi bezpieczeństwa proponowanych rozwiązań.

Do zaproponowanego projektu ustawy złożyli szereg uwag. Najważniejsze uwagi to:

* zakaz jazdy hulajnogą po chodniku analogicznie, jak w przypadku rowerów;

* precyzyjne przepisy dotyczące parkowania, pozwalające skutecznie usuwać porzucone hulajnogi;

* określenie warunków technicznych dotyczących UTO, tak aby były one wyposażone w oświetlenie, hamulce, odblaski, kierunkowskazy itd.;

* wprowadzenie wymogu homologacji urządzeń i czytelnego oznakowania tych, które są dopuszczone do ruchu;

* dostosowanie zasad tworzenia infrastruktury drogowej do poruszania się UTO;

* uzależnienie możliwości wypożyczania hulajnóg od podpisania umowy z miastem, regulującej zasady współpracy.

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie uzasadnia, iż hulajnogi elektryczne w stolicy stały się coraz popularniejszym środkiem transportu i stanowią alternatywę dla aut w zakorkowanym centrum miasta. Niestety brak regulacji prawnych staje się przyczyną wielu negatywnych zjawisk. Najpoważniejszym z nich jest zagrożenie bezpieczeństwa zarówno użytkowników UTO jak i innych uczestników ruchu drogowego. Apelują więc o niezwłoczne uregulowanie tych kwestii, jednak w sposób uwzględniający konieczność poprawienia błędów, wad prawnych i sformułowań trudnych do jednoznacznej interpretacji projektu. Oceniają: - W przeciwnym wypadku, przyjęcie nowych przepisów nie przyczyni się do poprawy obecnego stanu, a może wręcz doprowadzić do jego pogorszenia. (…) Mamy nadzieje że nasze uwagi zostaną uwzględnione a nowe prawo pozwoli opanować zagrożenia powodowane obecnie przez UTO - podsumowują. (jm)

Zarząd Dróg Miejskich. Pismo z 2.9.2019. do Ministerstwa Infrastruktury [kliknij