Legislacja

Uwolnienie planowania egzaminów

18 czerwca 2021

Uwolnienie planowania egzaminów
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (projekt 25.5.2021 r.) [kliknij] (screen)

W II kwartale br. upływa termin publikacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach [kliknij]. Jak zapowiedziano skuteczność ostatniej nowelizacji przepisów monitorowano, aby zaproponować kolejne dostosowanie do rzeczywistości.

Zmiany z dniem 1. stycznia 2020 r. Jak zapisano w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury obejmującym projekty rozporządzeń (zaktualizowanym na dzień 4 czerwca), istota rozwiązań zawartych w projekcie rozporządzenia oraz przyczyna i potrzeba ich wprowadzenia znajdują swój związek z obowiązującymi z dniem 1 stycznia 2020 r. przepisami Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (2019.1206).

Przypomnijmy akt ten przyniósł znaczącą zmianę organizacji pracy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Wprowadzono rozwiązania prawne wymuszające wskazanie konkretnej godziny o której jest przeprowadzany egzamin państwowy, zarówno jego część praktyczna jak i teoretyczna, dla każdej osoby egzaminowanej. Dokonano także zmiany polegające na wskazaniu maksymalnej liczby egzaminów jakie może przeprowadzać konkretny egzaminator w ciągu dnia (9 egzaminów praktycznych dziennie). Ograniczono długość dziennej pracy egzaminatora.

Nowelizacja wg stanu na czerwiec 2021. Otóż w związku z wprowadzeniem przywołanych powyżej przepisów podjęto decyzję o monitorowaniu ich stosowania w celu sprawdzenia ich działania w praktyce i ewentualnej poprawy ich działania w kierunku uelastycznienia ich stosowania. Tak też się stało.

W oparciu o informacje przekazywane przez ośrodki egzaminowania stwierdzono, że występują problemy z elastycznością przeprowadzania egzaminów w szczególności z przydzielaniem kolejnych egzaminów egzaminatorom, którzy zakończyli już egzamin, co w ostateczności przyczyniało się do braku możliwości przeprowadzenia kolejnych egzaminów w zaplanowanym czasie. Ostatecznie – zacytujmy zapis przywołanego Wykazu: - Dlatego też postanowiono zmienić przepisy w ten sposób, aby umożliwić elastyczne podejście do planowania egzaminów państwowych bez naruszenia dziennej liczby przeprowadzanych przez egzaminatorów egzaminów tak aby zagwarantować, że każdy wyznaczony egzamin będzie przeprowadzony w ściśle wyznaczonym terminie. Czyli egzaminatorowi, który z różnych powodów wcześniej zakończy egzamin, byłaby przydzielana kolejna osoba. Obecnie jest inaczej, egzaminatorzy muszą czekać, na wyznaczoną godzinę. Mówią: - Mamy sporo przerw. Dyrektor WORD we Włocławku, prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów WORD radzi – jak cytuje „Rzeczpospolita” - Zostawmy organizację egzaminów dyrektorom. Są ośrodki, w których egzaminator może w ciągu ośmiu godzin przeprowadzić dziewięć egzaminów, ale w mniejszych może się odbyć np. jedenaście. Wprowadzanie sztywnych zapisów paraliżuje egzaminy, nakłada gorset na WORD. A niezadowolenie klientów rośnie. I to widać każdego dnia, kiedy próbują się zapisać na egzamin.

Czy to uwolnienie planowania egzaminów będzie wystarczające? Czy skróci kolejki kandydatów na kierowców? Trudno powiedzieć, albowiem przed nami okres wakacyjny. Epidemia trwa. Czyli można spekulować, iż raczej niezbędny będzie dalszy monitoring. Tymczasem media alarmują: Coraz dłuższe kolejki na egzamin na prawo jazdy!

Prace nad rozporządzeniem są już na finiszu. Konkretnie – zakończyła je Komisja prawnicza Rządowego Centrum Legislacji. Wcześniej projekt był przedmiotem konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. W dniu 23 maja 2021 r. uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. (jm)