Legislacja

Uzupełniony wykaz dróg wojewódzkich

15 czerwca 2011

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t.

f4d5e7a9459c4b747a13b9cecab02a689a7c0dc365fcc4338aa3ab63070b0dda5cdac68c035ac6e15e01359da9b8cc6f0d44ef3b02f262333b6bcb8651393455fd72d3b4229f6ae8161068bba7edbafe(Fot.: PD@N 391-37-40)

Słowa kluczowe drogi wojewódzkie
Źródło Dziennik Ustaw 2011.124.704