Legislacja

W Historii Pojazdów pewnych informacji nie ma

6 listopada 2018

W Historii Pojazdów pewnych informacji nie ma
Marek Zagórski, minister cyfryzacji (fot. Jolanta Michasiewicz)

Minister cyfryzacji potwierdza, iż w Centralnej Ewidencji Pojazdów może nie być stanów licznika pojazdów używanych zakupionych zagranicą.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski, wypowiadając się w sprawie danych zawartych w bezpłatnym raporcie państwowej bazy danych o nazwie Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Podjęte zagadnienie dotyczy raportu dot. pojazdu na portalu Historia.Pojazdu.gov.pl i braku informacji na temat przebiegu, tj. ostatniego zarejestrowanego stanu licznika, odczytanego podczas badań technicznych stacji kontroli pojazdów. I dokładniej sytuacji, gdy zakupiony zagranicą używany pojazd zostaje rejestrowany przez nowego właściciela w Polsce. Minister potwierdza, iż takie dane nie są udostępnione z systemów zewnętrznych. Takie dane pojawią się dopiero w procesie rejestracji i po wykonaniu badania technicznego przez uprawnionego diagnostę. - Stacja Kontroli Pojazdów ma obowiązek przekazać do Centralnej Ewidencji Pojazdów dane w zakresie przeprowadzonych badań technicznych, w tym dotyczące stanu licznika z badań technicznych. Dopiero przekazanie tych informacji przez Stacje Kontroli Pojazdów będzie skutkowało ich pojawieniem się w usłudze Historia Pojazdu – w CEP gromadzi się dane w zakresie odczytu licznika przebiegu pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary – informuje Marek Zagórski.

Przypomnijmy, usługa HISTORIA POJAZDU to usługa świadczona przez Ministerstwo Cyfryzacji i adresowana do właścicieli pojazdów. Dostarcza ona informacji planującym zakup pojazdu używanego zarejestrowanego w Polsce. Natomiast „Dane zagraniczne” pochodzą z systemu zewnętrznego i opierają się na danych uzyskiwanych z tego systemu m.in. z terenu USA, Kanady i niektórych krajów europejskich (m.in. Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Norwegii). I informacja precyzująca sprawę stanu licznika: - Pewne informacje o pojeździe sprowadzanym z zagranicy, w tym ryzyka zidentyfikowane w innych krajach. Mogą nie być włączone do tego raportu. (jm)