Legislacja

Wyjaśnienie dot. zapowiadanej konfiskaty pojazdu

30 lipca 2021

Wyjaśnienie dot. zapowiadanej konfiskaty pojazdu
(fot. PIXELS)

Jak informowaliśmy w dniu wczorajszym - konfiskata samochodu (lub równowartości pojazdu) za jazdę po pijanemu nie znalazła się w przyjętej przez Radę Ministrów wersji nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Jednak to nie oznacza, że ten aspekt pominięto. Otóż nie, przepadek auta zostanie wprowadzony do odrębnej nowelizacji Kodeksu karnego.

Gdy kierowca w stanie nietrzeźwości spowoduje już nawet niebezpieczeństwo spowodowania katastrofy w ruchu lądowym sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu. Także w sytuacji, gdy sprawca zdarzenia drogowego nie jest właścicielem auta, ale właściciel mógł przewidzieć popełnienie przestępstwa. Analogicznie, gdy kierowcą jest osoba pod wpływem środka odurzającego. Zapowiadał resort infrastruktury. Ostatecznie w przyjętej przez rząd wersji nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym zapis nie znalazł miejsca.

Dziś znamy wyjaśnienie rzecznika prasowego resortu infrastruktury Szymona Huptysia: - Rozwiązanie było propozycją, która nie znalazła się w ostatecznej wersji projektu nowelizacji ustawy prawo o ruchu drogowym. Tak zdecydowała Rada Ministrów. Jednocześnie - jak wyjaśnił rzecznik rządu Piotr Müller - zmiany dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, będą podzielone na dwa obszary: jeden to nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeksu wykroczeń, a drugi to nowelizacja Kodeksu karnego.

Czyli mówiąc o propozycji konfiskaty pojazdu mówimy jednocześnie o zmianach w Kodeksie karnym. - W nowelizacji Kodeksu karnego konfiskata samochodu się znajdzie, tak jak była zapowiadana. W tej chwili jest dopracowywana, ponieważ jeszcze inne zmiany w kodeksie karnym są planowane - informował rzecznik rządu. - Rozwiązania dotyczące konfiskaty pojazdu i zaostrzenia kar za przestępstwa drogowe popełniane po użyciu alkoholu zawarte zostaną w projekcie kompleksowej nowelizacji Kodeksu karnego - poinformował PAP wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. - Te rozwiązania zostaną wkomponowane w ogólne zasady wymiaru kary - wskazał. I dodał: - W ubiegłym tygodniu wysłałem ten projekt do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wpis i o tryb odrębny. Co oznacza przyśpieszone procedowanie z pominięciem etapu uzgodnień, konsultacji publicznych, opiniowania oraz rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów i komisję prawniczą. - Wynika to z wagi i pilności sprawy - uzasadniał Warchoł.

Szczegóły nie są znane, projekt nie jest podany do publicznej wiadomości. Wiemy, iż zmiany dotyczą konfiskaty pojazdu lub jego równowartości. Rozwiązania maja zakładać przepadek w sytuacji, gdy dojdzie do tragicznego wydarzenia, a sprawca miałby ponad 1 promil alkoholu we krwi. Wówczas samochód byłby traktowany jako narzędzie popełnienia przestępstwa. Ministerstwo Sprawiedliwości analizuje lub będzie analizowało: rozwiązania stosowane w innych krajach, kwestie pojazdów pozostających w leasingu, czy będących elementem wspólności majątkowej. (jm)