Legislacja

Wyłączenia z obowiązku kontroli drogomierzy

1 czerwca 2020

Wyłączenia z obowiązku kontroli drogomierzy
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Portal Wirtualna Polska dotarł do informacji, iż Ministerstwo Infrastruktury „zamierza za kilka miesięcy wyłączyć z kontrolowania przebiegu kilka grup pojazdów”.

Zobowiązanie rejestracji stanu licznika przebiegu pojazdu jest obowiązujące zgodnie z istniejącymi przepisami. To jedna z ważniejszych zmian stanu prawnego roku bieżącego. Dzięki niej wszelkie manipulacje i ich zlecanie – przy licznikach samochodowych - są zagrożone karą więzienia. Przy każdej kontroli drogowej spisywany i rejestrowany był stan licznika, podobnie przy każdej wizycie na Stacji Kontroli Pojazdów – w celu przeglądu. Jak się dowiadujemy z informacji portalu Wirtualna Polska: - Ministerstwo Infrastruktury zamierza za kilka miesięcy wyłączyć z kontrolowania przebiegu kilka grup pojazdów. Kto ma być wyłączony z działania tego przepis? - Ministerstwo Infrastruktury chce z tego zrezygnować w przypadku aut będących w posiadaniu służb. Homologacja licznika nie będzie u nich wymagana. Jest to zmiana, która ma "fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa". Nie ma również potrzeby objęcia tych pojazdów procedurą odczytania drogomierza. Te auta stanowią wyodrębnioną część Centralnej Ewidencji Pojazdów i nie można przekazywać do niej danych tak, jak wygląda to w kwestii "cywilnych" czterech kółek – czytamy w przywołanym źródle informacji. Czyli pojazdy: policji, sił zbrojnych, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wywiadu, kontrwywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej. Wyznaczony termin – III kwartał br. (jm)