Legislacja

Senatorowie zmienili tzw. ustawę hulajnogową

29 marca 2021

Senatorowie zmienili tzw. ustawę hulajnogową
22. posiedzenie Senatu RP (24-25.3.2021 r.) (Kancelaria Senatu/fot. Michał Józefaciuk)

22. posiedzenie Senatu RP (retransmisja dn. 25.3.2021) (cz. 2) (fot. screen) [kliknij]

Senat RP drugiego dnia 22. posiedzenia z 7 poprawkami przyjął ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy). Komisja Infrastruktury na posiedzeniu w dniu 25. marca rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 24. (druk nr 337Z) - 16 poprawek. W swoim stanowisku przedstawionym Senatowi zaproponowano 7. poprawek. W pierwszej kolejności głosowano nad poprawkami. Za przyjęciem ustawy - jako całości wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętymi poprawkami - głosowało 97. senatorów, nikt nie zagłosował przeciw i nie wstrzymał się, głosowali wszyscy obecni.

Izba zdecydowała, że hulajnogą elektryczną będzie można się poruszać po drodze, na której obowiązuje prędkość nie większa niż 50 km/h, ale tylko wtedy, gdy wzdłuż tej drogi nie ma chodnika lub drogi dla rowerów, a także pod warunkiem jazdy, jak najbliżej krawędzi drogi. Ponadto kierujący hulajnogami elektrycznymi, innymi pojazdami i urządzeniami wspomagającymi ruch będą mogli poruszać się z prędkością dostosowaną do warunków ruchu, gdy ustawa dopuszcza ich jazdę po chodnikach i drogach dla pieszych. Przyjęte poprawki zmieniają też zasady postępowania z nieprawidłowo zaparkowanymi hulajnogami elektrycznymi. Obowiązek ich usuwania i pobierania opłat za parkowanie został zastąpiony obowiązkiem przestawiania lub traktowania jak rzeczy znalezione. Senackie poprawki umożliwiają ponadto zarządcy dróg planowanie i wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów, co oznacza, że nie będą one finansowane przez samorządy. Nowela określa zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego (elektryczne deskorolki i elektryczne urządzenia samopoziomujące) i urządzeniami wspomagającymi ruch (wrotki, rolki, deskorolki, hulajnogi). Zgodnie z nowymi przepisami hulajnogą elektryczną będzie można się poruszać przede wszystkim po drogach dla rowerów lub ścieżkach rowerowych z prędkością nie większą niż 20 km/h. Przegłosowano poprawkę w sprawie wydłużenia terminu wejścia w życie procedowanej ustawy z 30 do 60 dni.

Nowelizacja wróciła pod obrady Sejmu RP – Druk r 1044. Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij]. Tu zostanie procedowana 30. marca. (jm)