Legislacja

Zabrane prawo jazdy kat. B, czyli bez prawa ubiegania się o kat. C i D

21 grudnia 2015

Osoba, której sąd zabrał prawo jazdy kategorii B, nie może się ubiegać o wydanie dokumentu na kategorie C i D czy ich wtórnika – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygnatura akt: I OSK 888/14). Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną mężczyzny, któremu odmówiono wydania prawa jazdy. Ten pierwotnie posiadał dokument na kategorie A, B, C i D. Zatrzymany jadąc po spożyciu alkoholu, w wyniku wyroku sądu karnego, otrzymał zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na rok. Zakaz dotyczył jednak tylko kategorii A i B. Dzisiaj nie otrzyma kat. C i D o wydanie tych uprawnień prosił. Sąd kasacyjny uzasadniał, iż osoba pozbawiona sądownie prawa jazdy kat. B nie spełnia warunków posługiwania się dokumentem kat. C i D. Jak podkreślała sędzia NSA Joanna Banasiewicz, dotyczy to osób, które ubiegają się o prawo jazdy zarówno po raz pierwszy, jak i proszących o wtórnik. W obu tych sytuacjach zakaz prowadzenia pojazdów kategorii B uniemożliwia też wydanie prawa jazdy kategorii C i D. Wyrok jest prawomocny.