Legislacja

Zapisy w nowym i starym dokumencie

28 czerwca 2021

Zapisy w nowym i starym dokumencie
(fot. wzór - archiwum)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł, iż nowy dokument prawa jazdy powinien powtórzyć zapisy tego wymienianego. Uzasadniono, iż przy wymianie dokumentu starosta nie weryfikuje wcześniej nadanych uprawnień. Ograniczenia dotyczące nowych kategorii pojazdów – jeżeli są – mogą dotyczyć wyłącznie nowych kategorii, a nie wszystkich dotychczasowych.

Orzeczenie Wojewódzkie Sądu Administracyjnego w Kielcach (Wyrok WSA w Kielcach z 6 maja 2021 r. I SA/Ke 158/21 [kliknij]) dotyczy wymienianego dokumentu prawa jazdy. Paweł W. złożył wniosek o wymianę prawa jazdy, w związku z podwyższeniem kwalifikacji do kierowania pojazdami B+E. W nowym dokumencie starosta ograniczył czasowo nabyte bezterminowo uprawnienia kategorii A i B oraz dopisał dodatkowe uprawnienia w zakresie kat. T, następnie odmówił sprostowania w dokumencie. Swoją decyzję uzasadniał, iż wydając uprawnienia do kierowania pojazdami brał pod uwagę wyłącznie dołączone do wniosku orzeczenie lekarskie. Lekarz orzecznik wskazał w nim termin następnego badania, który dotyczył również posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami kat. A i B. Kierowca złożył skargę. Sąd orzekł, że wymiana prawa jazdy nie może wpływać na zakres uprawnień i obowiązków wnioskodawcy. Czyli organ powinien powtórzyć bezperminowość kat. A i B, uzasadniając, iż starosta nie ma kompetencji do weryfikacji posiadanych uprawnień. Czyli w nowym dokumencie powinny być ujęte uaktualnione dane, ale nie odejmować lub ograniczać posiadane uprawnienia. Dodał: zaświadczenie lekarskie nie wprowadza zmian.

Orzeczona została bezskuteczność czynności wpisania terminów ważności uprawnień do kierowania pojazdami w dokumencie prawa jazdy. (jm)