Przegląd prasy

Bezpieczny Autokar – wakacje 2021

28 czerwca 2021

Bezpieczny Autokar – wakacje 2021
(na pierwszym planie) Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury (fot. Ministerstwo Infrastruktury – mat. prasowe)

Prędkość i stan techniczny pojazdów, w tym autokarów, a także uprawnienia i trzeźwość kierujących – to m.in. będą sprawdzać inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego podczas dorocznej akcji „Bezpieczny autokar”, która rozpoczęła się 26 czerwca 2021 r., wraz z zakończeniem roku szkolnego. O prowadzonych w okresie wakacyjnych wyjazdów działaniach mówili w Głogoczowie koło Zakopanego minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur.

- Bezpieczeństwo w trakcie wakacyjnych wyjazdów, szczególnie dzieci i młodzieży, jest dla nas od lat priorytetem. Podejmujemy szereg działań, aby ograniczyć do minimum ryzyko wystąpienia wypadków. Budujemy drogi, inwestujemy w nowoczesną i bezpieczną infrastrukturę drogową, ale też w nowe narzędzia kontrolne. Jestem przekonany, że nowoczesny sprzęt umożliwiający kompleksowe kontrole, takie jak dziś prowadzone przez Inspekcję Transportu Drogowego, przyniesie pozytywne efekty – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wzmożone kontrole prowadzone będą przy trasach wiodących do kurortów, przy głównych szlakach komunikacyjnych, w miejscach zbiórek przed wyjazdami, ale też w specjalnie wyznaczonych punktach kontrolnych.

Inspektorzy w trakcie kontroli będą sprawdzać stan najważniejszych z punktu widzenia bezpieczeństwa układów w pojazdach, m.in. hamulcowego, kierowniczego, wydechowego oraz oświetlenie i ogumienie z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu kontrolno-pomiarowego.

W Głogoczowie kontrole prowadzono w mobilnej stacji diagnostycznej.

- Na bezpieczeństwo wakacyjnych wyjazdów wpływ ma szereg czynników. Planując podróż, aby była ona bezpieczna i komfortowa, warto uwzględnić czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli, ale też czas pracy kierowcy i czas postojów. Bagatelizowanie zmęczenia kierowcy jest ryzykowne. Wpływa ono negatywnie na czas reakcji i ocenę sytuacji na drodze – dodał szef ITD Alvin Gajadhur.

Planując wakacyjne wyjazdy organizatorzy powinni również pamiętać o konieczności przestrzegania zasad sanitarnych.

Ciężki transport pod nadzorem

Równolegle z kontrolami autokarów inspektorzy będą sprawdzać stan techniczny pojazdów ciężarowych, czas pracy i stan trzeźwości kierujących oraz czy kierowcy pojazdów ciężarowych stosują się do wakacyjnych zakazów ruchu.

W okresie wakacyjnym pojazdy i zespoły pojazdów ciężarowych o DMC powyżej 12 ton, które nie są zwolnione z obowiązujących zakazów, nie mogą poruszać się po drogach:

· w piątki od godz. 18:00 do 22:00,

· w soboty od godz. 8:00 do 14:00,

· w niedziele od godz. 8.00 do 22:00.

Z ograniczeń tych zwolnione są określone grupy pojazdów, np. ciężarówki przewożące artykuły szybko psujące się, lekarstwa i środki medyczne, paliwa oraz żywe zwierzęta. Swobodnie po drogach mogą przemieszczać się również pojazdy biorące udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych oraz te, które pomagają w usuwaniu awarii czy klęsk żywiołowych.