Legislacja

Zatrzymanie rejestracyjnego po 1 czerwca br.

4 czerwca 2024

Zatrzymanie rejestracyjnego po 1 czerwca br.
Monitor Polski z 2024 r. poz. 369) Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających jednostce upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) [kliknij] (fot. screen)

Z dniem 1 czerwca br. – zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji - w życie weszły zmienione zasady zatrzymywania dowodu rejestracyjnego przez diagnostę. Aktualnie już nie fizyczne odebranie dokumentu, a wpis informacji o zatrzymaniu dokumentu do CEPiK. Aby odzyskać dokument - tu wpisu może dokonać ten sam diagnosta, nie jest już konieczna wizyta w wydziale komunikacji.

Od 1 czerwca zmieniły się zasady zatrzymywania dokumentów przez diagnostów przeprowadzających badanie techniczne pojazdu. Do tej daty uprawnienia diagnosty dotyczyły wydania negatywnej opinii o stanie technicznym pojazdu, czyli nie dopuszcza pojazdu do ruchu drogowego, nakazania stosownej naprawy i dalej prawo zatrzymania dowodu rejestracyjnego w sytuacji gdy pojazd nie przeszedł badań i może stanowić zagrożenie w ruchu drogowym, kolejne przypadki to np. gdy dane widoczne w dokumencie nie zgadzają się z danymi zapisanymi w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dotychczas ten sam diagnosta mógł zatrzymać dowód rejestracyjny jeżeli stwierdził zły stan fizyczny dokumentu. I tu nastąpiła zmiana.

Datę wejścia w życie omawianej regulacji jest zgodna z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 13 maja 2024 r., określono w nim dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających jednostce upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów zatrzymanie i zwrot dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego). Zgodnie z art. 132 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, dzień ten został wyznaczony właśnie na 1 czerwca 2024 r.

W znowelizowanym i obowiązującym od 1 czerwca 2024 r. Prawie o ruchu drogowym zniknął zapis pozwalający na zatrzymanie dokumentu ze względu na jego stan. Zmiana została wprowadzona wobec faktu szerokiej cyfryzacji w zakresie używanych dokumentów. Czyli na terenie Polski kierowca auta zarejestrowanego w naszym kraju już nie musi mieć przy sobie fizycznego dokumentu. Wystarczy np. aplikacja mObywatel. Gdy pojazd nie zostanie dopuszczony do ruchu z powodu jego złego stanu technicznego diagnosta dokona stosownego wpisu w CEPiK-u. Później, gdy usterka zostanie naprawiona diagnosta ma prawo zmienić - skorygować odpowiedni zapis, a kierowca odzyskać dokument. (jm)