Legislacja

ZDS apeluje o zdalną rejestrację pojazdów

8 maja 2020

ZDS apeluje o zdalną rejestrację pojazdów
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Związek Dealerów Samochodów skierował do Ministra Cyfryzacji kolejny apel o natychmiastowe wznowienie prac nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje zmianę procedury rejestracji pojazdów nowych, wprowadzając możliwość rejestracji samochodu bezpośrednio przez dealera.

W liście czytamy: „Pandemia koronawirusa na naszych oczach zmieniła nasz świat i zatrzymała światową i polską gospodarkę. Aktualne dane epidemiologiczne wskazują przy tym, że pomimo iż udało się uniknąć scenariusza jakiego doświadczyły kraje na zachodzie Europy, musimy stale liczyć się z „obecnością” wirusa w polskim społeczeństwie. Stan ten zapewne nie zmieni się przez najbliższe miesiące. Musimy zatem funkcjonować w rzeczywistości nakazującej społeczne dystansowanie się i przenoszenie jak największej ilości czynności do sfery „zdalnej”.

Rejestracja pojazdu, którą obecnie wykonują w ramach zadań własnych starostowie jest procesem, który aż trzykrotnie może powodować styczność obywatela z urzędnikami. Najpierw istnieje konieczność złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w formie papierowej, następnie następuje wydanie pozwolenia czasowego i tablic, które muszą być wydane „do rąk własnych”, a po upływie 30 dni następuje wydanie dowodu rejestracyjnego również do „rąk własnych”. Sytuacja ta dała o sobie znać w miesiącach marcu i kwietniu tego roku, kiedy w warunkach obowiązywania §13 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, nastąpiło „zamknięcie się” urzędów obsługujących starostów w zakresie rejestracji pojazdów, co z kolei istotnie ograniczyło i tak ograniczoną z powodów epidemicznych i ekonomicznych sprzedaż pojazdów. Żaden klient nie będzie bowiem kupował auta jeżeli nie będzie mógł go zarejestrować i jeździć nim po drogach publicznych. Tak samo cześć klientów będzie rezygnować z zakupu auta, jeżeli będzie bało się je rejestrować z przyczyn zdrowotnych.

Absolutnie brak jest przeciwskazań, żeby czynności rejestracji pojazdów odbywały się poprzez środki komunikacji na odległość i system informatyczny. Już teraz możliwe jest przecież dokonywanie zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu w trybie art. 78 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym poprzez usługę Gov.pl. Nie ma również powodów, żeby dokumenty oraz tablice nie były doręczane do obywatela poprzez firmy kurierskie.”

„Związek Dealerów Samochodów apeluje o natychmiastowe nadanie pracom nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu RCL: UD515) absolutnego priorytetu, tak aby najlepiej do końca czerwca roku 2020 wdrożyć system elektronicznej rejestracji pojazdów bezpośrednio przez autoryzowanych dealerów samochodów i inne przewidziane w ustawie podmioty, tak aby klient kupujący nowy samochód nie musiał wcale fatygować się do urzędu.”

Marek Konieczny, prezes Związku Dealerów Samochodów tak komentuje apel do ministra Zagórskiego: „Zwracaliśmy się do Ministra Cyfryzacji o przyspieszenie prac nad ustawą w styczniu, kiedy pod urzędami komunikacji ustawiały się kolejki klientów, chcących zgłosić nabycie pojazdu. Zwracamy się po raz kolejny. Tu nie ma już na co czekać. „Nowa rzeczywistość” zmusza nas do digitalizacji wielu procesów i procedur administracyjnych. Zacznijmy więc od tego co jest już prawie gotowe.

Związek deklaruje wszelką pomoc w zakresie konsultacji, tak aby w procesie legislacyjnym i wdrożeniowym nie popełnić błędów utrudniających korzystanie przez polskich właścicieli pojazdów z tych ułatwiających im życie rozwiązań.” (ZDS)