Legislacja

Panie Ministrze, co dzieje się z pierwszeństwem pieszych?

8 maja 2020

Panie Ministrze, co dzieje się z pierwszeństwem pieszych?
(od lewej) Rafał Weber, Michał Szczerba. Sejm RP. iTV Sejm. Transmisje archiwalne. 11. Posiedzenie Sejmu RP - 6 maja 2020 r. Posiedzenie plenarne (screen) [kliknij]

W trakcie nadal trwającego 11. posiedzenia Sejmu RP (29, 30 kwietnia i 5, 6, 7, 14 maja 2020 r.) 5 maja 2020 r. w porządku obrad pomieszczono Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (druki nr 268 i 354) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła).

Procedowanie projektu – drugie czytanie. Odbyło się drugie czytanie projektu. Sprawozdanie przedstawiał poseł Cezary Grabarczyk, wskazywał, iż ustawa dotyczy czystości powietrza, a dokładnie jakości spalin pojazdów, które nie poruszają się po drogach. Przypomnijmy ustawa implementuje do polskiego systemu prawnego rozporządzenie 16/28 z 16 września 2016 r., a dotyczy określenia zadań organów administracji publicznej i innych podmiotów w zakresie systemu homologacji typu UE i nadzoru rynku w odniesieniu do silników przeznaczonych dla maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, do których zaliczane są np. lokomotywy, statki żeglugi śródlądowej, koparki czy walce. Ostatecznie projekt ponownie został skierowany do Komisji Infrastruktury. Dodajmy to ważny projekt także dla ekologii.

Pytania poselskie. W trakcie opisywanego drugiego jego czytania posłowie zaprezentowali swoje stanowiska, opinie. W trakcie bloku zadawanych pytań posłowie zadali m.inn. dwa, które nie były związane z procedowanym projektem, jednak bardzo ważne. Poseł Paweł Poncyliusz pytał o implementowanie przepisu UE, który pozwala posiadaczom praw jazdy kat. B na prowadzenie samochodów cięższych – elektrycznych. Natomiast poseł Michał Szczerba mówił: - Panie Ministrze, co dzieje się z pierwszeństwem pieszych? 19. listopada Pan premier Morawiecki z tej mównicy mówił „Nie może być tak, że przejście dla pieszych jest dla nich skrajnie niebezpieczne. Wprowadzimy pierwszeństwo dla pieszych zbliżających się do niego”. Panie Ministrze – ile czasu już minęło. W ciągu tylko pierwszych stu dni tego roku w wypadkach drogowych zginęło ponad stu pieszych. To pokazuje jaka jest skala niebezpieczeństwa. (…)

Informacja resortu. Odpowiedzi udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Informował, iż projekt „za chwileczkę wejdzie na Komitet Stały Rady Ministrów”. – Oprócz tych zmian legislacyjnych pracujemy jeszcze nad dwoma innymi bardzo ważnymi komponentami, które wzmocnią bezpieczeństwo nie tylko pieszych, ale w ogóle w ruchu drogowym. Mówię tutaj o inwestycjach w infrastrukturę i mówię tutaj o akcjach promujących świadomość zarówno kierowców pojazdów, jak i pieszych. Jeszcze raz powtarzam, od tych dwóch czynników prawidłowego postępowania i zachowania się i kierowców i pieszych zależy nasze bezpieczeństwo – kontynuował minister.

Dodajmy w projekcie zapisano datę obowiązywania na 1 lipca br. Poprawionego o wnioski wynikające z konsultacji projektu jeszcze nie ma, a z całą pewnością nie został podany do publicznej wiadomości. A dalej procedowanie w Sejmie, Senacie itd. Przypomnijmy, iż Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów termin przyjęcia projektu przez RM zaplanowano na I kwartał 2020. Uczciwie - wiemy jak wiele spraw musi rozwiązać rząd. Ale bezpieczeństwo pieszych… Czy się uda przed 1 lipca 2020? (jm)

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt nr UD53. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami [kliknij] (fot. screen)