Legislacja

Zmiana oznakowania pojazdów Policji

13 lipca 2020

Zmiana oznakowania pojazdów Policji
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt rozporządzenia zmieniający oznakowanie pojazdów Policji. Ma być poprawiona rozpoznawalność tych aut oraz propagowanie misji, a co za tym idzie poprawione-zwiększone bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji w Wykazie Prac Legislacyjnych Ministra Infrastruktury prowadzonym od 15 listopada 2019 r. opublikowano pozycję nr 63. Tytuł projektu rozporządzenia: projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Istotą rozwiązań zawartych w projekcie oraz przyczyna i potrzebę ich wprowadzenia określono: - Nowelizacja rozporządzenia wynika z potrzeby wprowadzenia zmian w zakresie oznakowania pojazdów Policji. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie rozpoznawalności pojazdów Policji, a w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i propagowania misji Policji, przez zmianę sposobu oznakowania pojazdów. Przyczyni się do tego również możliwość umieszczenia gwiazdy policyjnej z przodu pojazdu nad napisem „POLICJA” tym bardziej, że w znaku gwiazdy policyjnej umieszczony jest numer alarmowy 112. Informacja o numerze alarmowym 112 będzie miała też aspekt edukacyjny. Ponadto w projekcie wprowadza się możliwość oznaczania pojazdów Policji numerami taktycznymi. Numer taktyczny zawiera wyróżnik literowy określający przyporządkowanie pojazdu do określonej jednostki Policji oraz cyfrowy stanowiący numer indywidualny pojazdu. Oznaczenie pojazdu niepowtarzalnym w skali kraju numerem taktycznym usprawnia współdziałanie oraz identyfikację pojazdu podczas wykonywania zadań służbowych.

Projekt został skierowany do 14. dniowych konsultacji społecznych.

Termin wydania rozporządzenia – 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw. (jm)