Legislacja

Zmiana stawki paliwowej nie wpływa i nie wpłynie na cenę paliwa na stacjach benzynowych

28 lutego 2020

Zmiana stawki paliwowej nie wpływa i nie wpłynie na cenę paliwa na stacjach benzynowych
Oświadczenie rzecznika prasowego Ministerstwa Infrastruktury Szymona Huptysia w sprawie stawek opłaty paliwowej [kliknij] (fot. screen)

W dniu wczorajszym rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś złożył oświadczenie w sprawie stawek opłaty paliwowej w brzmieniu:

- Zmiana wysokości stawki opłaty paliwowej o 17 zł na 1000 litrów, albo kilogramów paliwa nie wpływa i nie wpłynie na cenę paliwa na stacjach benzynowych, ponieważ o dokładnie o tą samą wartość – 17 złotych na 1000 litrów, albo kilogramów paliwa – maleje akcyza na paliwa.

Chcę podkreślić zatem, że ta zmiana nie ma żadnego wpływu na budżet domowy każdego z kierowców, a każdy z kierowców jest zainteresowany tym, aby ceny paliw były stabilne.

Czym jest spowodowana ta zmiana? Chcemy, aby kierowcy tankujący na stacjach benzynowych w Polsce, w większym stopniu uczestniczyli w dofinansowaniu Krajowego Funduszu Drogowego. KFD jest zasobem, z którego czerpiemy pieniądze na budowę dróg. Dzięki tej zmianie Krajowy Fundusz Drogowy, który czerpie pieniądze właśnie z opłaty paliwowej – a nie z akcyzy – będzie mógł zostać dofinansowany większą kwotą. A program budowy dróg krajowych – czy proces budowy dróg w naszym kraju – będzie mógł przebiegać jeszcze sprawniej.

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

Wysokość stawek opłaty paliwowej od początku istnienia Krajowego Funduszu Drogowego zgodnie z ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym jest corocznie podwyższana w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Ponadto w poszczególnych latach wysokość stawki opłaty paliwowej zmienia się również na skutek przesunięcia obciążeń pomiędzy podatkiem akcyzowym a opłatą paliwową. Wynik dla kierowców pozostaje bez zmian, ponieważ globalnie płacą taką samą stawkę. I tak w latach 2015 -2019 stawki opłaty paliwowej były podwyższane o 25 zł za 1000 litr lub kg, a równocześnie stawki podatku akcyzowego od paliw silnikowych w tym samym okresie były zmniejszane o taką samą kwotę. Środki z tego podwyższenia opłaty paliwowej zasilały Fundusz Kolejowy, a powyższe działanie miało obojętny skutek dla cen paliw i kierowców. Natomiast ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zwiększyła w latach 2020-2021 stawki opłaty paliwowej z 25 zł do 28 zł za 1000l/kg oraz jednocześnie symetrycznie zmniejszyła stawki podatku akcyzowego od paliw silnikowych o taką samą kwotę. Zmiana ta wynika z przedłużonego w latach 2020-2021 r. zwiększonego zasilania Funduszu Kolejowego środkami opłaty paliwowej oraz wprowadzenia w tych latach zasilania określoną kwotą z opłaty paliwowej nowoutworzonego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Natomiast obecnie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 poprzez zmianę ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym podwyższyła w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. stawki opłaty paliwowej odpowiednio o 17,00 zł za 1000 l albo o 17,00 zł za 1000 kg. Przy czym zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. podwyższone stawki opłaty paliwowej stosuje się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta ustawa weszła w życie. W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020. Równocześnie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. zmniejszyła stawki akcyzy w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. o taką samą kwotę tj. 17 zł. Zatem przedmiotowa zmiana stawek nie ma żadnego wpływu na ceny paliwa i kierowców.

Reasumując, podwyższenie stawek opłaty paliwowej o 17 zł za 1000 l i 1000 kg dokonane obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniającym obwieszczenie w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2020 (M.P. poz. 211) dotyczy tylko i wyłącznie roku 2020 i jest neutralne dla cen paliw z uwagi na równoczesne pomniejszenie stawek akcyzy w tym samym okresie o 17 zł.

(jm)