Legislacja

Cytujemy: - Obowiązujące przepisy nie zabraniają stosowania ramp do odśnieżania samochodów ciężarowych

28 lutego 2020

Cytujemy: - Obowiązujące przepisy nie zabraniają stosowania ramp do odśnieżania samochodów ciężarowych
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Tematem, który ostatnio wrócił w kontekście bezpieczeństwa w ruchu drogowym są nieodśnieżone samochody ciężarowe i rampy do ich odśnieżania. O tym problemie kierowców zawodowych mówiono w trakcie uroczystego podpisania Porozumienia na rzecz bezpiecznego i odpowiedzialnego transportu drogowego. Dziś oddajmy głos posłom i resortowi infrastruktury.

Pytania w sprawie ramp do odśnieżania. Tym razem posłowie zgłosili zapytanie w sprawie budowy ich sieci. Kierowcy są zobowiązani do odśnieżania dachów swoich samochodów, niestety bez właściwej infrastruktury w przypadku pojazdów ciężarowych jest to trudne. - Brak odpowiedniej infrastruktury nie tylko naraża kierowców na kary finansowe, ale również w wielu przypadkach uniemożliwia efektywne odśnieżenie naczep, a to bezpośrednio przekłada się już na bezpieczeństwo w ruchu lądowym – piszą do ministra infrastruktury parlamentarzyści. Ten stan rzeczy potwierdzał w ostatni poniedziałek Tadeusz Kucharski przewodniczący KSTD NSZZ „Solidarność” wskazał istotną dla bezpieczeństwa kwestię odśnieżania pojazdów, informował: – Żaden z MOP-ów nie jest wyposażony w rampę do odśnieżania pojazdów, a przecież jest rzeczą oczywistą, że zalegający na dachach naczep śnieg i lód mogą spowodować śmierć innych uczestników ruchu.

Pytają o ewentualne prace nad wprowadzeniem przepisów prawnych, które obligowałyby do tworzenia odpowiedniej infrastruktury w ramach ogólnopolskiej sieci dróg. Czy zostanie uwzględnione tworzenie takiej infrastruktury podczas budowy i remontów dróg krajowych? Czy jest możliwość stworzenia na stronie ministerstwa ogólnodostępnej internetowej mapy istniejących już instalacji?

Stanowisko resortu infrastruktury. Wyjaśnienie w imieniu resortu infrastruktury złożył sekretarz stanu Rafał Weber. Przypomniał, że zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110), pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób w nim jadących oraz innych uczestników ruchu na drodze, nie narażając żadnego z nich na szkodę. Kierowca powinien zadbać o to, by podczas jazdy mieć zapewnione dostateczne pole widzenia oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi, przy równoczesnym jej obserwowaniu. Potwierdził, iż zalegające na plandekach warstwy śniegu i lodu nie tylko są podstawą do ukarania kierowcy mandatem, ale przede wszystkim stanowią zagrożenie w ruchu drogowym.

Minister precyzuje także kwestie konstrukcji ramp: - Rusztowania do odśnieżania samochodów ciężarowych w praktyce mogą być konstrukcjami stacjonarnymi lub mobilnymi, powalającymi na dostęp do wszystkich elementów pojazdu, które wymagają odśnieżenia. Rusztowanie może być zbudowane z płyty drewnianej, stali lub aluminium, i można je składać i rozkładać lub rozbudowywać.

Przechodząc do istoty sprawy – budowy tych urządzeń - R. Weber przypomina, iż obowiązujące przepisy nie zabraniają, aby na parkingach należących do podmiotów prywatnych lokalizować tego typu urządzenia. - Natomiast w przypadku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy autostradach i drogach ekspresowych obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) nie przewidują, aby na MOP-ach musiały znajdować się obowiązkowo rusztowania do odśnieżania samochodów ciężarowych. Jednocześnie należy wyjaśnić, iż resort infrastruktury nie ma wpływu na funkcjonowania parkingów należących do podmiotów prywatnych, które zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie szeroko pojętej obsługi uczestników ruchu drogowego, w tym pojazdów ciężarowych przy drogach zarówno krajowych jak i należących do jednostek samorządu terytorialnego (parkingi, stacje benzynowe, punkty gastronomiczne itp.).

Konkluzja resortu infrastruktury. Po prostu ją zacytujmy: - Reasumując obowiązujące przepisy nie zabraniają stosowania ramp do odśnieżania samochodów ciężarowych w celu utrzymania pojazdów w należytym i bezpiecznych dla wszystkich uczestników ruchu drogowego stanie. (jm)