Legislacja

Zmiana ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych

15 lutego 2022

Zmiana ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
(fot. PIXABAY)

W dniu dzisiejszym (15.2) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, przedłożony przez ministra infrastruktury.

Rząd chce wprowadzić możliwość przesunięcia niewykorzystanych środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na wsparcie połączeń w województwach, w których przyznana kwota była niższa niż wnioskowana przez samorządy. Taka sytuacja wystąpiła w czterech województwach: mazowieckim, podkarpackim, pomorskim i śląskim. Ponadto, zapewniona zostanie większa stabilność funkcjonowania Funduszu i uruchamianych przez samorządy połączeń poprzez utrzymanie zwiększonej stawki dopłaty do końca 2023 r.

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej funkcjonuje od lipca 2019 r. i umożliwia tworzenie nowych linii oraz likwidację białych plam komunikacyjnych.

Środki z Funduszu przeznaczane są na dofinansowanie działań samorządów dotyczących zapewnienia przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Wsparcie przyznawane jest w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Obecnie systematycznie rośnie liczba uruchamianych nowych linii komunikacyjnych przy wsparciu Funduszu. W 2019 r. dopłatą objęto ok. 1,5 tys. linii komunikacyjnych, natomiast w ramach naboru na 2022 r. jest to już 4,9 tys. linii.

Najważniejsze rozwiązania:

* W związku z dużym zainteresowaniem samorządów uzyskaniem dopłaty z Funduszu, w ramach naboru na 2022 r. w części województw kwota dotacji okazała się niewystarczająca na objęcie dopłatą wszystkich przewozów o charakterze użyteczności publicznej, które zostały ujęte we wnioskach. Dlatego rząd umożliwi przesunięcie niezaangażowanych środków do tych województw. Pozwoli to na objęcie dopłatami jeszcze większej liczby połączeń.

* Jednocześnie rząd chce utrzymać do końca 2023 r. zwiększoną stawkę dopłaty w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozokilometra przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Rozwiązanie to pozwoli zapewnić większą stabilność funkcjonowania Funduszu i uruchamianych przez samorządy połączeń.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: KPRM