Legislacja

Zmiany w czasie pracy kierowców

28 czerwca 2009

Nowe przepisy o czasie pracy kierowców wchodzą w życie już 28 czerwca 2009. Pod koniec maja została ogłoszona (Dz. U. Nr 79 z 28 maja 2009 poz. 670) ustawa o zmianie Ustawy o czasie pracy kierowców z 2004 roku. Zmiana ta dostosowuje polskie prawo do dyrektyw unijnych oraz reguluje w sposób jednoznaczny obowiązek wykonywania Ewidencji Czasu Pracy kierowcy na podstawie danych z tachografu (wykresówki, dane cyfrowe). Ewidencja Czasu Pracy ma zawierać m.in. informacje o pracy w poszczególnych dniach miesiąca, pracy w dni wolne od pracy, niedziele i święta, pracy w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz ewidencję dyżurów i pracy w warunkach szkodliwych. Rozporządzenie reguluje jeszcze inne kwestie, ale tutaj ważne jest, że sama wykresówka czy wydruk z tachografu cyfrowego nie są prawidłową ewidencją czasu pracy, gdyż nie ma na nich informacji o tym, czy jest to praca w dni wolne i ile było nadgodzin czy pracy w porze nocnej (są różne definicje pory nocnej).