Legislacja

Zmiany w rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych

1 grudnia 2006

Opublikowano rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło Dziennik Ustaw z dnia 1 grudnia 2006 r., Nr 220, poz. 1607