Legislacja

Zmienione zasady pilotowania kolumn

20 kwietnia 2017

Zmienione zasady pilotowania kolumn
MON - „„Dragoon Ride” w Białymstoku... i Warszawie”

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnijmy akt wydany na podstawie art. 64i ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zmieniony został zapis dotyczący pojazdu pilotującego. Tu wykluczony zostaje motocykl jak dotychczas wysyłający błyskowe sygnały świetlne. Jak określił wydający akt motocykle używane do pilotowania na podstawie § 23 ust. 5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym mogą być używane do czasu ich wycofania z eksploatacji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2017 r. (jm)

Wydana nowela ma prawdopodobnie związek i uzasadnienie z wypadkiem kolumny pojazdów US Army. (jm)