pilotowanie pojazdów
Nowe rozporządzenie w spawie pilotowania pojazdów nienormatywnych
Legislacja

Nowe rozporządzenie w spawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

21 listopada 2023

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 listopada 2023 r. pod poz. 2487 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Akt został wydany na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (2023.1047, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Zmiana definicji pojazdu nienormatywnego
Legislacja

Zmiana definicji pojazdu nienormatywnego

2 listopada 2020

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt ustawy - o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 719). Rozwiązanie ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej, a dokładniej wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE. Dotyczy umożliwienia ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton.

Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe w projekcie nowego rozporządzenia
Legislacja

Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe w projekcie nowego rozporządzenia

30 czerwca 2020

Minister Obrony Narodowej skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli ruchu drogowego, pilotowania pojazdów oraz kierowania ruchem drogowym przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych.

Zmienione zasady pilotowania kolumn
Legislacja

Zmienione zasady pilotowania kolumn

20 kwietnia 2017

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

W sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych
Legislacja

W sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

28 grudnia 2011

Departament Transportu Drogowego opublikował projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Stan prac - uzgodnienia międzyresortowe. Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z...

Pilotowanie pojazdów nienormatywnych po nowemu
Legislacja 1

Pilotowanie pojazdów nienormatywnych po nowemu

26 października 2011

Do konsultacji skierowany został projekt rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -...

Sejm uchwalił zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Sejm uchwalił zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym

18 sierpnia 2011

Na 98. posiedzeniu plenarnym Sejm RP zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (sprawozdawał poseł Bronisław Dutka). Przypomnijmy - projekt dotyczy zmian w podziale kompetencji...

Pojazd nienormatywny pilotowany przez policję
Legislacja

Pojazd nienormatywny pilotowany przez policję

30 listopada 2008

Zaczyna obowiązywać - po trzymiesięcznym vacatio legis zmieniony § 3 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 sierpnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu pilotowania pojazdów oraz wysokości opłat, paragraf odpowiadający na...