Legislacja

Związek Województw apeluje o podjęcie inicjatywy legislacyjnej

12 kwietnia 2022

Związek Województw apeluje o podjęcie inicjatywy legislacyjnej
Olgierd Geblewicz, prezes Zarządu Związku Województw RP (fot. ZW RP)

Olgierd Geblewicz, Prezes Zarządu Związku Województw RP (fot. ZWRP)

Zarząd Związku Województw RP 7 kwietnia 2022 r. sformułował swoje stanowisko w sprawie sytuacji finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego [kliknij]. W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną word oraz zatrudnionych tam egzaminatorów ZZW RP przedstawił konkretne propozycje zmian stawek opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego. Apeluje o podjęcie inicjatywy legislacyjnej. Przypomnijmy - te ostatnie pozostają niezmienne od 2013 r.

Olgierd Gemblewicz, prezes Zarządu Związku Województw RP, zaapelował o podjęcie inicjatywy legislacyjnej mającej na celu zapewnienie właściwej płynności finansowej wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz zapewnienie adekwatnego do potrzeb społecznych standardu organizacji egzaminów państwowych na prawo jazdy. W uzasadnieniu czytamy: „Mając na uwadze, że proces egzaminowania ma istotny wpływ na bezpieczeństwo społeczne i drogowe nieustająco sygnalizujemy dwa narastające problemy, które pogarszają sytuację w obszarze organizacji egzaminów państwowych na prawo jazdy. Należy do nich wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego, które nie były zmieniane od 9 lat oraz wynagrodzeń egzaminatorów, których stawki ostatni raz zmieniono w 2007 roku. Tym samym stwierdzamy, że w opisanej sytuacji utrzymanie stabilności ekonomicznej oraz realizacji statutowych działań ośrodków egzaminowania możliwe jest jedynie poprzez podwyżkę opłat egzaminacyjnych i wzrost wynagrodzeń egzaminatorów.” Przechodząc do konkretów wskazano, iż wysokość opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego ograniczono wartościami określonymi w art. 66 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1212, z późn. zm. oraz rozporządzenie z 2013 r., poz. 78) oraz prognozowaną wysoką inflacją Zarząd Związku Województw RP zaproponował nowe wysokości przedmiotowych stawek:

Opr. PRAWO DROGOWE@NEWS

Dalej czytamy: „Najistotniejszy jest fakt, że stawki opłat za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców od stycznia 2013 roku do chwili obecnej pozostają niezmiennie na tym samym poziomie, pomimo stale zwiększającej się wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, którego wartość na przestrzeni 2013-2021 roku wzrosła aż o 75%. Podkreślenia wymaga również to, że we wskazanym okresie ceny kursu na prawo jazdy uległy znaczącemu wzrostowi. W zależności od województwa wzrost cen za kurs  wyniósł od kilkuset złotych, do wartości co najmniej dwukrotnie wyższej niż w roku 2013 - dopasowując się w ten sposób do aktualnej sytuacji rynkowej. Wobec powyższych okoliczności waloryzacja stawek opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy staje się niezbędna w kontekście bieżącego funkcjonowania ośrodków ruchu drogowego i wysokości kosztów z tym związanych”.

Dalsze informacje już w piątek.

Stanowisko Zarządu ZWRP w sprawie sytuacji finansowej WORDów (tekst) [kliknij]

(jm)