News tygodnia

Nowy system egzaminów na prawo jazdy od 10 stycznia 2006 roku

Autor: Ministerstwo Transportu i Budownictwa

20 grudnia 2005

Ministerstwo Transportu i Budownictwa poinformowało:

Nowy system egzaminów na prawo jazdy od 10 stycznia 2006 roku

Biuro Informacji i Promocji informuje, że na podstawie wyniku monitoringu przeprowadzonego w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego Minister Transportu i Budownictwa Jerzy Polaczek podjął decyzję o nie przesuwaniu terminu wejścia w życie nowego systemu egzaminowania na prawo jazdy, które ma obowiązywać od 10 stycznia 2006 roku. Jednakże ze względu na fakt, że nie wszystkie ośrodki egzaminacyjne zdążyły z zakupem kamer do samochodów i z przygotowaniem placów manewrowych dla egzaminów na kategorie C, D, E i T, minister zdecydował o przesunięciu o 3 miesiące terminu wejścia w życie rozporządzenia w tym zakresie. W związku z tym dnia 20 grudnia br. minister przesłał do konsultacji społecznych Projekt rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.

Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, które zdążyły z montażem kamer w samochodach i z przygotowaniem placów manewrowych dla egzaminów na kategorie C, D, E i T mogą od 10 stycznia 2006 roku przeprowadzać egzaminy zgodnie z nowym systemem. Natomiast ośrodki, które nie zdążyły z przygotowaniem mają na to czas do 10 kwietnia 2006 roku. Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika z opóźnień w pracach prowadzonych przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego mających na celu dostosowanie się do nowych zasad przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy. Minister Transportu i Budownictwa, na podstawie uzyskanej od Wojewodów informacji dokonał oceny stanu przygotowania poszczególnych wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego do wprowadzenia w życie nowych przepisów dotyczących egzaminowania kierowców. Z analizy wynika, że 16 z 49 wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego zakończyło już procedury przetargowe lub ma już zamontowane kamery w samochodach egzaminacyjnych. W pozostałych ośrodkach wystąpiły opóźnienia w podjęciu prac dostosowawczych. Problemy, które powstają w trakcie przygotowań, to głównie brak możliwości zakończenia rozpoczętych procedur przetargowych na urządzenia do rejestracji przebiegu egzaminu dla prawa jazdy kategorii “B”. Procedury te prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych w przypadku odwołań nie zakończą się w terminie pozwalającym na wyposażenie pojazdów w wymagane kamery przed 10 stycznia 2006 r. W celu rozwiązania problemu wejście w życie przepisów rozporządzenia stanowiących o obowiązku rejestracji egzaminu na prawo jazdy kategorii “B” oraz montażu kamer w samochodach egzaminacyjnych przesuwa się o 3 miesiące, czyli do 10 kwietnia 2006 r. Większość wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego poinformowała, że na 10 stycznia 2006 r. będzie miała możliwość przygotować place manewrowe według nowych zasad egzaminowania. Jednakże kilka ośrodków ze względu na konieczność uzyskania odpowiednich zezwoleń na wycinkę drzew i rozbiórkę budynków nie jest w stanie, zgodnie z prawem, zakończyć przygotowania placów manewrowych dla wyższych kategorii prawa jazdy (C, D, E i T). Po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń ośrodki te będą mogły przystąpić do dalszych prac przystosowujących place do nowych przepisów.