News tygodnia

Zamiast agresji dajmy partnerstwo, dajmy empatię

28 maja 2018

Zamiast agresji dajmy partnerstwo, dajmy empatię
Komenda Główna Policji, Warszawa 25.5.2018, briefing prasowy (fot. Jolanta Michasiewicz)

Mł. insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy KGP – podczas briefingu w Komendzie Głównej Policji mówił: - O bezpieczeństwo trzeba dbać. Dbajmy o nie wszyscy wkładając swoją cegiełkę. A ofiarami są zarówno kierujący samochodami, zarówno piesi, zarówno jeżdżący na motocyklach, na rowerach. Nikt nie jest wyróżniany. Pamiętajmy, aby to rondo [symbol akcji – przyp. red.] symbolizowało, że wszyscy są równoprawni i wszystkim na drodze należy się wzajemny szacunek, zrozumienie, a przede wszystkim bezpieczeństwo.

Nadkom. Radosław Kobryś, radca Wydziału Opiniodawczo-Analitycznego Biura Ruchu Drogowego KGP - mówił: - Chcemy promować partnerstwo na drodze, wzajemną życzliwość i kulturę jazdy. Kulturę na drodze. Chcemy zwiększyć świadomość uczestników ruchu drogowego szczególnie w obszarze wzajemnych zależności. Zamiast agresji dajmy partnerstwo, dajmy empatię - to naprawdę pomoże zadbać o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Policja rozpoczęła ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną opatrzoną hasłem: „DLA KAŻDEGO JEST MIEJSCE NA DRODZE”. Adresaci – ja, Pani/Pan, wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Co chcą przekazać inicjatorzy? O życzliwości, uśmiechu, tolerancji i opanowaniu emocji. I co najważniejsze, chcą rozmawiać o bezpiecznym korzystaniu z drogi.

W miniony piątek podczas briefingu zorganizowanym w Komendzie Głównej Policji podkreślano, iż celem jest: promowanie bezpiecznego korzystania z drogi przez poszczególne kategorie uczestników, z uwzględnieniem części drogi przeznaczonej dla danej grupy, tj. jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub dla rowerów; podniesienie poziomu wiedzy na temat prawnych ram i zasad wspólnej koegzystencji na drodze; propagowanie kulturalnych i życzliwych zachowań. I dalej zapowiedziano: - Policjanci przez cały czas trwania przedsięwzięcia będą informować, edukować i przypominać, że droga jest dla wszystkich, jednak przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez każdego uczestnika jest obowiązkiem, a w połączeniu z wzajemną życzliwością, szacunkiem i wyrozumiałością z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bądźmy więc wobec siebie życzliwi i pamiętajmy, że na drodze jest miejsce dla każdego. Uśmiech, tolerancja i opanowanie emocji przynosi lepsze skutki niż agresywne zachowanie. Chcąc coś zmienić, zacznijmy od siebie.

Zdecydowanie konkluzja mówiąca o uśmiechu, tolerancji i opanowaniu emocji jest niezwykle ważna. To elementy, kultury zachowania, TEŻ na drodze. TEŻ, bo tak miło rozpocząć dzień gdy wita nas uśmiech sąsiada, kierowcy, rowerzysty, właśnie na drodze itd. itd. TEN UŚMIECH POMAGA, POMAGA ŻYĆ.

Na wspomniany briefing przyjechali policjanci z całego kraju. Pełni entuzjazmu - mimo problemów, o których czytamy i wiemy - pełni zapału. Po pierwsze, właśnie ich będziemy ich pytali o to, co w ramach akcji chcą powiedzieć, o ich doświadczenia i pracę. Redakcja tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS zaprasza do wypowiedzi, do dyskusji, do analizy zachowań na drodze - będziemy je publikowali na łamach naszego portalu - www.prawodrogowe.pl. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia naszej małej galerii - to właśnie nasi przyszli rozmówcy. Czekamy także na Państwa listy - e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl

PAMIĘTAJMY – DLA KAŻDEGO JEST MIEJSCE NA DRODZE!