News tygodnia

Zamierzenia resortu infrastruktury

13 stycznia 2008

“Skończyło się 50 dni, które pozwoliły zbilansować nam stan resortu. Informację na temat oceny tego stanu oraz zamierzeń przedstawiłem na posiedzeniu Komisji Infrastruktury” – powiedział Minister Cezary Grabarczyk 9 stycznia br. podczas briefingu w siedzibie ministerstwa. “Wśród tych zamierzeń znajduje się realizacja rządowego planu budowy dróg i autostrad. Drogi, które musimy zbudować w związku z organizowaniem EURO 2012 naprawdę powstaną” – poinformował szef resoru infrastruktury.

ef6b4aa1c3c65575038afc6a0c2f478b2227237d

Minister przedstawił Komisji Infrastruktury deklarację dotyczącą równorzędnego traktowania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) jako systemu wykorzystywanego do budowy dróg. “Chcemy by system PPP był stosowany nie tylko przy realizacji największych projektów, ale również przez samorządy do realizacji mniejszych inwestycji. W związku z tym pracujemy nad ustawą koncesyjną” – dodał Minister C. Grabarczyk. Jak wyjaśnił koordynujący prace nad ustawą Podsekretarz Stanu Andrzej Panasiuk, ustawa ta ma pomóc podmiotom publicznym w nawiązywaniu współpracy z podmiotami prywatnymi. “Drugie zadanie stojące przed resortem to kontynuacja strategii kolejowej. Strategia ta przynosi efekty, jest wypracowana jako polityczny kompromis. Liczymy, że jej niewielka korekta uzyska poparcie ponad politycznymi podziałami” – dodał Minister. Poinformował on również, że w resorcie trwają prace nad koncepcją budowy w Polsce kolei dużych prędkości. “Kolejne ważne zadanie stojące przed resortem dotyczy działu lotnictwa” – powiedział Minister C. Grabarczyk. “Przejęliśmy w spadku inwestycję Okęcie II, z trudnym stanem prawnym. Prowadzimy tam inwentaryzację, Sekretarz Stanu Tadeusz Jarmuziewicz systematycznie śledzi postęp prac – tak, by termin dostosowania lotniska do wymogów strefy Schengen 28 marca br. stał się faktem”. Minister podkreślił również, że wyzwaniem dla przyszłości lotnictwa w Polsce jest rozstrzygnięcie kwestii budowy nowego centralnego portu lotniczego. “Pierwszy raz w budżecie resortu są środki na opracowanie dokumentu, który pozwoli rządowi odpowiedzieć na pytanie, czy Polska potrzebuje nowego centralnego lotniska” - dodał. Decyzje w sprawie przyszłości centralnego lotniska zapadną do końca I półrocza br. “Program resortu jest bardzo odważny. Korzysta on zarówno z doświadczeń poprzedników, jak i wprowadza nowe elementy” – powiedział Przewodniczący Komisji Infrastruktury Zbigniew Rynasiewicz podsumowując spotkanie Komisji z Kierownictwem Resortu. “Prace na rzecz infrastruktury nie znoszą podziałów politycznych. Ponad 90% spraw, którymi zajmuje się Komisja Infrastruktury jest ponadczasowa i ponadpartyjna” – powiedział Wiceprzewodniczący Komisji Janusz Piechociński.