egzamin na egzaminatora
Nowa wersja rozporządzenia dot. egzaminu przed komisją weryfikacyjną
Legislacja

Nowa wersja rozporządzenia dot. egzaminu przed komisją weryfikacyjną

4 sierpnia 2023

W serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, udostępniono do drugiej tury konsultacji publicznych nowy, kolejny tekst projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia - związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (nr 307 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury). O wersji wcześniejszej informowaliśmy w maju br. 

Projekt w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez egzaminatorów
Legislacja

Projekt w sprawie wysokości opłat ponoszonych przez egzaminatorów

30 maja 2023

Trwają konsultacje publiczne udostępnionego przez Rządowe Centrum Legislacji przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury projektu rozporządzenia w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu przed komisją weryfikacyjną oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Edukacja prawna i elektroniczne Prawo Drogowe
Ogłoszenia

Edukacja prawna i elektroniczne Prawo Drogowe

27 lutego 2023

Edukacja prawna to wszelkiego rodzaju inicjatywy kierowane do różnych grup społecznych. Jej celem jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości prawnej, zarówno dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i osób w podeszłym wieku. W jej ramach mieszczą się aktualizowane zbiory aktów prawnych. I tu także tematyczny: ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE (ePD). Zbiór adresowany do edukatorów nauki jazdy. Tematykę tworzenia aktów i zasadom ich procedowania rekomendujemy do podjęcia podczas warsztatów doskonalenia instruktorów.

Marek Górny. Szkolenie: marzenia i dzisiejszość
Przegląd prasy

Marek Górny. Szkolenie: marzenia i dzisiejszość

6 maja 2021

Marek Górny, instruktor nauki jazdy, wykładowca, metodyk, autor podręczników, uczestnik ubiegłotygodniowej DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ precyzyjnie określa zmiany – w Jego ocenie - niezbędne dla poniesienia jakości szkolenia kandydatów na kierowców. Podsumowuje: - Mam świadomość, że może to spowodować znaczne ograniczenie chętnych do uzyskania uprawnień instruktora, lecz zapewne zaowocuje podniesieniem poziomu szkolenia kandydatów oraz będzie sprzyjać lepszemu przygotowaniu ich do wykonywania zawodu. 

Beata Lewandowska. Psychopraktyczny egzamin na prawo jazdy
Ogłoszenia

Beata Lewandowska. Psychopraktyczny egzamin na prawo jazdy

19 czerwca 2019

Dziś oficyna Grupa IMAGE oddaje Państwu książkę autorstwa Beaty Lewandowskiej pt. „PSYCHOPRAKTYCZNY EGZAMIN NA PRAWO JAZDY”. I w podtytule: „Fakty i mity o egzaminie państwowym z elementami psychologii, pedagogiki, etyki i humoru dla uczniów, instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy”. 

KOMPETENCJE - jakie są, jakie powinny być i co zmienić?
Rozmowy

KOMPETENCJE - jakie są, jakie powinny być i co zmienić?

19 września 2018

17 września 2018 r., w siedzibie Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowym – w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11 – odbyła się kolejna debata ekspertów w cyklu DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ.

Nowy regulamin organizacyjny Komisji Weryfikacyjnej egzaminatorów
Legislacja

Nowy regulamin organizacyjny Komisji Weryfikacyjnej egzaminatorów

28 lutego 2017

W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 lutego 2017 r. pod pozycją 12 opublikowano Zarządzenie nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowa organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem. 

Składka ZUS też od egzaminu wewnętrznego
Legislacja

Składka ZUS też od egzaminu wewnętrznego

6 lipca 2016

(542-2) Egzamin wewnętrzny jeżeli jest przeprowadzony w ramach umowy zlecenia to należą się od niej składki czy podatki, nie jest to umowa o dzieło orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Narodowy Fundusz Zdrowia o ubezpieczenie zdrowotne skarżył przedsiębiorca...

11. Pytania testowe dla egzaminatorów też zatwierdzane i niejawne
Legislacja

11. Pytania testowe dla egzaminatorów też zatwierdzane i niejawne

24 października 2013

Co do kolejnej bazie pytań - tu używanej podczas egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów – zaproponowane zostały rozstrzygnięcia identyczne jak w sytuacji instruktorów nauki jazdy. Czyli ich utajnienie – dyskusyjną także i tutaj pozostaje kwestia czy zasadne? ...

O jednej, jawnej bazie testów…
Legislacja 1

O jednej, jawnej bazie testów…

29 września 2013

(Fot.: PD@N 474-35) W Dzienniku “Gazecie Prawnej” przypominają: Urzędnicy Ministerstwa Transportu od kilku tygodni walczą z bałaganem w egzaminach na prawo jazdy. Od stycznia 2014 r. testy powinny być przeprowadzane na jednolitym oprogramowaniu. Pytania powinny...

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie dostępu do pytań egzaminacyjnych
Legislacja 2

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie dostępu do pytań egzaminacyjnych

28 czerwca 2012

(Fot.: PD@N 433-5jm) Adresat: MINISTERSTWO TRANSPORTU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Sygnatura: RPO/652021/10/V/623.2 RZ Data wystąpienia/sprawy: 2012-06-19 Opis: Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ograniczonego...

Ministerstwo o egzaminach egzaminatorów
Legislacja 1

Ministerstwo o egzaminach egzaminatorów

11 kwietnia 2012

W sprawie egzaminów na kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w Polowie marca złożył poseł Zbigniew Włodkowski. W odpowiedzi Tadeusz Jarmuziewicz wyjaśnił: Szanowna Pani Marszałek!...

Egzaminator i instruktor zawodami zderegulowanymi: opinie
Legislacja

Egzaminator i instruktor zawodami zderegulowanymi: opinie

5 marca 2012

(Fot.: PD@N 418-24) W pierwszą sobotę marca 2012 minister sprawiedliwości Jarosław Gowin zaprezentował założenia projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin podkreślił, że zaprezentowanym...

Co Wy na to, państwo egzaminatorzy?
Legislacja

Co Wy na to, państwo egzaminatorzy?

14 lutego 2012

Do Sejmu RP wpłynęła interpelacja oznaczona numerem 1901 w sprawie egzaminów na kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. Posłem zgłaszającym interpelacje jest Zbigniew Włodkowski, adresatem minister...

Trudny egzamin na egzaminatora (cz. 2)
Przegląd prasy 1

Trudny egzamin na egzaminatora (cz. 2)

12 września 2011

Poniżej publikujemy wypowiedzi do naszej informacji w sprawie tegorocznych egzaminatorów na egzaminatora. To trudna droga do zdobycia tego uprawnienia, najpierw żmudne półroczne szkolenia, zwieńczone trudnym, stresującym egzaminem. A co radzili kandydaci na egzaminatorów: walczyć ze...

Trudny egzamin egzaminatora. Zdawalność 70. i 15. procentowa
Przegląd prasy 4

Trudny egzamin egzaminatora. Zdawalność 70. i 15. procentowa

28 sierpnia 2011

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim 160 mieszkańców województw łódzkiego i świętokrzyskiego – po półrocznym szkoleniu - zdobywało uprawnienia egzaminatora lub rozszerzało już zdobyte. Leszek Gaj, przewodniczący komisji weryfikacyjnej, podkreśla, że...

Panie są bardziej podatne na egzaminacyjny stres, ale…
Legislacja 1

Panie są bardziej podatne na egzaminacyjny stres, ale…

8 kwietnia 2011

(Fot.: PD@N 384-11) Egzamin na prawo jazdy za pierwszy razem zdaje 24,3 proc. kobiet, to o 9,4 proc. mniej w porównaniu z panami. Oto jak “Kurier Lubelski” tłumaczy taki wynik pań. Nie ma prostej odpowiedzi - mówi Jolanta Wąsowska, psycholog pracujący w...

WORD Częstochowa organizuje kurs dla kandydatów na egzaminatorów
Ogłoszenia

WORD Częstochowa organizuje kurs dla kandydatów na egzaminatorów

20 marca 2011

(Fot.: PD@N 381-64) ...

Harmonogram egzaminów dla egzaminatorów i kandydatów w 2011 r.
Legislacja 1

Harmonogram egzaminów dla egzaminatorów i kandydatów w 2011 r.

11 lutego 2011

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury: Harmonogram egzaminów weryfikacyjnych dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów w 2011 roku Zgodnie z planem zatwierdzonym przez sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza – w roku 2011 egzaminy weryfikacyjne dla...

Zmiana zasad wnoszenia opłat za egzaminy dla egzaminatorów
Legislacja

Zmiana zasad wnoszenia opłat za egzaminy dla egzaminatorów

21 grudnia 2010

(Fot.: PD@ 369-1) Komunikat Ministerstwa Infrastruktury: Zmiana zasad wnoszenia opłat za egzaminy weryfikacyjne dla egzaminatorów Uwzględniając zmianę przepisów dotyczących zasad finansowania pracy Komisji Weryfikacyjnej dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów osób...