Ogłoszenia

Program dla młodzieży

29 maja 2024

Program dla młodzieży

Tradycyjnie w czwartek 6 czerwca br. o godz. 11.00 odbędzie się kolejna rozmowa w cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ. Tytuł: „BRD: Nowy program edukacyjny dla młodzieży”. Goście redaktor Jolanty Michasiewicz: Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD oraz Paweł Kucharczyk, Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego będą mówili o zakończonym pilotażu nowego programu z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego adresowanego do młodzieży szkół podstawowych - klas 7-8, będą wykłady, ale też ćwiczenia praktyczne.

Jak informowaliśmy 20 maja Inspekcja Transportu Drogowego oraz Małopolska Wojewódzka Rada BRD przeprowadziły w Pałecznicy pilotaż tego programu edukacyjnego - zatytułowanego „Obserwator BRD”. Całość przewidziano na dwie główne części: części teoretycznej realizowanej w klasach - ok. 45 minut, tematyka realizowana w trzech modułach oraz części praktycznej realizowanej przed szkołą (ok. 45 minut). Wykładowcy spotykający się z młodzieżą będą wskazywali na kwestie zrozumienia przez młodych uczestników ruchu drogowego przyczyn wypadków, omówione ma zostać pojęcie ryzyka, oceny ryzyka.

Drugi z modułów dotyczy zrozumienia pojęcia zrównoważonej mobilności oraz zrównoważonego transportu, wskazywane są mechanizmy i zależności pomiędzy transportem/ruchem drogowym/zdrowiem/ekologią. Trzeci moduł związany jest ze zrozumieniem jak społeczne kompetencje wpływają na zachowania młodych ludzi w ruchu drogowym (głównie konformizm i uleganie presji rówieśniczej, asertywność). Wszystko to przeprowadzane jest  w formie warsztatów oraz praktycznych zajęć (case-study, arkusze pracy ucznia, praca grupowa, burza mózgów). Druga część to ćwiczenie praktyczne „Zobacz, że Cię nie widać”, realizowane na zewnątrz szkoły, przy pomocy pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego. Jest to ćwiczenie pokazujące martwe pola.

Oczywiście skorzystamy z okazji goszczenia w redakcji wymienionych ekspertów. Zadamy także wiele innych pytań np. zapytamy dlaczego w praktyce po niezdanym egzaminie na kartę rowerową młody człowiek musi czekać aż rok? Czkamy na Państwa pytania, wątpliwości, oceny: tygodnik@prawodrogowe.pl Przypominamy dyskusja odbywa się w formule on-line, zachęcamy do udziału w transmisji, ale też korzystania z archiwalnych zapisów.