Ogłoszenia

Egzaminatorzy liczą na zrozumienie

8 kwietnia 2022

Egzaminatorzy liczą na zrozumienie
Dawid Filipowicz, przewodniczący Komitetu Egzaminatorów RP, egzaminator w WORD Lublin (fot. ze zbiorów Autora)

Komitet Egzaminatorów RP poinformował redakcję tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS o planowanej telekonferencji - webinarium z osobą decyzyjną z Ministerstwa Infrastruktury Podejmowane kwestie - oczywiście sytuacja egzaminatorów oraz realizacja projektu zgłoszonego w PETYCJI 2021.

Jak podkreśla prezes KE RP Dawid Filipowicz: - Jest to dalsza część rozmów w kontekście waloryzacji opłat za przeprowadzanie egzaminów państwowych, wynagrodzeń egzaminatorów oraz opłat za przeprowadzanie przeglądów technicznych pojazdów. (…) Mając na uwadze ogromną frustrację całego środowiska oraz naciski ze strony Egzaminatorów z całego kraju by przejść do bardziej ofensywnych środków oddziaływania pragniemy poinformować, że zgłaszane problemy nie tylko przez nasze środowisko, lecz również przez Związek Województw RP, wzbudziło żywe zainteresowanie KWRiST. Dowodem na to jest wola zorganizowania webinarium w dniu 14 kwietnia 2022 r. oraz podjęcie inicjatywy w sprawie zrozumienia interesów stron w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i wypracowanie nowoczesnych oraz uniwersalnych rozwiązań eliminujących obecnie nabrzmiałe problemy. Pełen tekst listu do Redakcji poniżej:

(jm)