Ogłoszenia

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu

9 sierpnia 2022

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
Lp. 34 Taryfikatora mandatów: - Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu (dot. pojazdów mechanicznych) znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście - mandat 1500 zł/3000 zł [kliknij] (fot. PIXELS/Grupa IMAGE)

W roku 2021 i dla porównania w roku 2020 na przejściach dla pieszych odnotowano odpowiednio 2586 i 2871 wypadków drogowych (dot. wypadków  z pieszymi jak też innych np. wypadku rowerzysty przejeżdżającego przez przejście dla pieszych) [kliknij]. Na tym samym przejściu ofiarami wypadków było odpowiednio 159 i 213 osób. Jak analizują autorzy opracowania „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2021 r.” najwięcej wypadków wydarza się na jezdni i przejściach dla pieszych. W 2021 r. na przejściach dla pieszych 11%, gdzie zginęło 7% ofiar. Porównanie roku 2021 do roku 2020 wskazuje na pozytywne zmiany. Zmalała liczba wypadków drogowych na przejściach dla pieszych o 9,9%. Liczba ofiar śmiertelnych na przejściach dla pieszych zmalała aż o 25,3%. Mamy szansę na dalszą poprawę bezpieczeństwa na popularnych „zebrach”.

Od 1 stycznia br. obowiązuje zaostrzony taryfikator mandatów, jak analizują eksperci, który w dużej mierze jest wymierzony właśnie w wykroczenia popełniane w rejonie przejść dla pieszych. Mandat za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście kwalifikowany w Kodeksie wykroczeń art. 86b § 1 pkt 1 wynosi 1500 zł, a nawet 3000 zł. [kliknij]

Pamiętajmy bowiem, iż w nowym taryfikatorze w przypadku mandatu za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przewiduje podwyższenie kary recydywistom. Osoba, która popełni drugie z kolei poważne wykroczenie, otrzyma karę wynoszącą 3000 zł.

Kierowca na przejściu dla pieszych może otrzymać mandat także za wyprzedzanie - 1500 zł. Pamiętajmy w rejonie pasów kierowca nie może wyprzedzać! Ten manewr dozwolony jest jedynie w przypadku, w którym ruch jest kierowany np. przy pomocy sygnalizacji świetlnej.

Kolejna kara może być nałożona za omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1500 zł.

I jeszcze jedna przykładowa sytuacja - to jazda wzdłuż chodnika lub przejścia dla pieszych. Złamanie tego zakazu kierowcę będzie kosztowało także 1500 zł.

Czyli w każdym z wymienionych powyżej przypadków na przejściu dla pieszych obowiązuje identyczny mandat - 1500 zł lub 3000 zł. Oczywiście w każdym omówionym wypadku mamy na myśli kierowcę pojazdu mechanicznego. (jm)

Źródło - Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

(t.p. 1971.12.114; t.j. 2021.2008 z późn. zm.):

Art. 86b. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadząc pojazd mechaniczny:

1) wbrew obowiązkowi nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

2) nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,

3) wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,

4) omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

5) narusza zakaz jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych,

podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

(…)

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego.