Ogłoszenia

Sprawdź czy dasz radę być dobrym egzaminatorem

2 lipca 2019

Sprawdź czy dasz radę być dobrym egzaminatorem
Tomasz Barnaś, egzaminator w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie (fot. ze zbiorów Autora)

Pamiętam jedną z moich ostatnich rozmów z Beatą. Nigdy nie pozwalała, aby choroba w pełni zawładnęła Jej życiem. Wielu z nas usłyszało: „Jeszcze raz usłyszę pytanie o zdrowie, to resztkami sił kopnę Cię w d..ę”. Jednak wtedy było inaczej. Powiedziała „Już nie daję rady, cholernie boli, ale to nic. Ta książka powstanie na pewno. Muszę tylko kilka akapitów dokończyć”. Nie zdążyła.

Została jednak bardzo godnie zastąpiona, czego efektem jest „Psychopraktyczny egzamin na prawo jazdy”. Czytając tę książkę często się uśmiechałem. Widziałem w niej sytuacje, powiedzenia i momenty, które spotkały mnie bądź też moje Koleżanki i moich Kolegów z pracy. Często zasłyszane gdzieś w pokoju egzaminatorów, na placu manewrowym lub na mniej formalnych spotkaniach. Każdy z nas wielokrotnie spotkał się w samochodzie z „dyplomatą”, „arogantem”, „negocjatorem” albo „wesołkiem”. Beata, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, zebrała wszystkie te historie i w oparciu o swoje pasje - metodykę i pedagogikę – opisała je bardzo przystępnym językiem. Wskazała jednocześnie jak można odpowiednio zachować się w stosunku do różnych typów osobowościowych człowieka. Jak być „dobrym” egzaminatorem? Jak wydobyć umiejętności od osoby egzaminowanej? Jak poradzić sobie w wielu bardzo trudnych i nieprzewidywalnych sytuacjach? Co odpowiedzieć i jak się zachować? Na te i wiele innych pytań, znajdziemy odpowiedź właśnie w tej publikacji.

Jeżeli chcesz związać swoją przyszłość z tym bardzo trudnym zawodem, przeczytaj tę książkę a potem przemyśl, czy dasz radę być „dobrym” egzaminatorem. Jeżeli uważasz, że wykonujesz te obowiązki od kilku lat i już nim jesteś – przeczytaj tym bardziej, a potem zastanów się, czy mógłbyś coś zmienić w swoim zachowaniu względem zdających egzamin praktyczny. Jeden z naszych Kolegów z branży zamierza oprzeć część swojej pracy doktorskiej właśnie na tej książce. Czy może być lepsza rekomendacja?

Uśmiechałem się czytając kolejne rozdziały. Jednocześnie pojawiał się duży smutek, że nie ma Jej już wśród nas. Nasz krakowski MORD bez Niej nie jest już taki sam. Beata, Twoja książka poszła w świat. Jest świetna. Teraz odpoczywaj. Zasłużyłaś.

Beata w testamencie oddała swoje ciało na potrzeby medyczne. Powiedziała: „niech się w końcu nauczą, jak to paskudztwo wyleczyć. Niech próbują na mnie”. Ona nawet po śmierci chce kogoś uczyć…

Tomasz Barnaś

***


Beata Lewandowska (1961-2018), instruktor nauki jazdy, egzaminator, metodyk, pedagog, surdopedagog, tłumacz języka migowego. Podręcznik pt. „PSYCHOPRAKTYCZNY EGZAMIN NA PRAWO JAZDY. Fakty i mity o egzaminie państwowym z elementami psychologii, pedagogiki, etyki i humoru dla uczniów, instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy”, Wydawca: Grupa IMAGE, wydanie I, Warszawa, 14 czerwca 2019 r. (fot. Jolanta Michasiewicz) [KLIKNIJ]

https://www.grupaimage.eu/p651/psychopraktyczny-egzamin-na-prawo-jazdy-b-lewandowska.html

Beata Lewandowska (1961-2018), instruktor nauki jazdy, egzaminator, metodyk, pedagog, surdopedagog, tłumacz języka migowego. Pedagog, studia podyplomowe z zakresu psychologii. Od 1997 r. była instruktorem nauki jazdy kat. B w OSK LOK w Krakowie, a od 2000 - egzaminatorem w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krakowie. Prowadziła kursy dla instruktorów i egzaminatorów i uczestniczyła w egzaminach państwowych jako tłumacz języka migowego. Współautorka bazy pytań egzaminacyjnych dla niesłyszących i niedosłyszących oraz pierwszego na rynku podręcznika „Metodyka nauczania dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy” (2008 r.). W 2013 roku - współtworzyła Projekt innowacyjny „MIGACZ”. Uhonorowana przez Ministra Infrastruktury Odznaką Honorową „ZA ZASŁUGI DLA TRANSPORTU RP”. Zmarła 15 czerwca 2018 r. w Krakowie.

14 czerwca 2019 r. uczestnicy IV Kongresu Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy otrzymali pierwsze egzemplarze książki.

***

Dziś oficyna Grupa IMAGE oddaje Państwu książkę autorstwa Beaty Lewandowskiej pt. „PSYCHOPRAKTYCZNY EGZAMIN NA PRAWO JAZDY”. I w podtytule: „Fakty i mity o egzaminie państwowym z elementami psychologii, pedagogiki, etyki i humoru dla uczniów, instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy”. To podręcznik jakiego na rynku wydawniczym nie było. Autorka miała głęboka wiedzę i wieloletnie doświadczenie w pracy instruktora i egzaminatora. Stworzyła podręcznik ważny merytorycznie, udzieliła wielu praktycznych rad, odpowiedziała na niemało pytań.

Dziś, gdy środowisko szkoleniowców nauki jazdy podejmuje konkretne działania dla poprawy swojego wizerunku, jakości i warunków pracy - „PSYCHOPRAKTYCZNY EGZAMIN…” to niezbędna lektura.

Beacie zabrakło czasu, aby w książce pomieścić dwa ostatnie zaplanowane rozdziały: „Szkolenie i egzaminowanie jako proces dydaktyczny“ oraz „Etyka w szkoleniu i egzaminowaniu“. O dopełnienie w zakresie tematyki pierwszego z nich poprosiliśmy znanego psychologa transportu, Andrzeja Markowskiego. Problemy dotyczące etyki czekają na analizę i opisanie. (jm)

***

SPIS TREŚCI

Od Wydawcy

Od Autorki

Wprowadzenie do tematyki

Rozdział 1 Humor z „prawego fotela”

Rozdział 2Autorska typologia kandydatów na kierowców

                2.1. Postawa typu „Agresor”

                2.2. Postawa typu „Arogant”

                2.3. Postawa typu „Dyplomata”

                2.4. Postawa typu „Loser”

                2.5. Postawa typu „Negocjator”

                2.6. Postawa typu „Prymus”

                2.7. Postawa typu „Racjonalista”

                2.8. Postawa typu „Słodziak”

                2.9. Postawa typu „Strateg”

                2.10. Postawa typu „Twardziel”

                2.11. Postawa typu „Wesołek”

                2.12. Postawa typu „Żebrak”

Rozdział 3Reakcje na sukces i porażkę egzaminacyjną

                3.1. Reakcje na sukces egzaminacyjny

                3.2. Reakcje na porażkę egzaminacyjną

Rozdział 4Stres jako czynnik determinujący zachowanie człowieka

4.1. Stres jako element funkcjonowania człowieka w środowisku materialnym i osobowym

4.2. Zachowanie człowieka w sytuacji stresowej – ujęcie psychofizyczne

4.3. Wpływ stresu na efektywność działania

4.4. Osobnicze reakcje na stres

4.5. Radzenie sobie ze stresem

Rozdział 5Motywacja jako czynnik determinujący zachowanie człowieka

5.1. Motywacja jako element osobowości

5.2. Prawa motywacji Yerkesa-Dotsona

5.3. Facylitacja społeczna

5.4. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna podczas egzaminu na prawo jazdy

Rozdział 6Emocje jako czynnik determinujący zachowania człowieka

6.1. Emocje jako element osobowości

6.2. Temperament jako element osobowości (Teoria Hipokratesa-Galena)

6.3. Źródła wzmocnienia emocji negatywnych na egzaminie

6.4. Źródła wsparcia w pokonaniu negatywnych emocji na egzaminie

6.5. Rola instruktora i egzaminatora w kształtowaniu emocji pozytywnych

Rozdział 7 – Przyczyny niepowodzeń egzaminacyjnych

                7.1. Przyczyny formalne

                7.2. Przyczyny zdrowotne

                7.3. Przyczyny emocjonalne

                7.4. Przyczyny merytoryczne

                7.5. Problemy z komunikacją jako przyczyna niepowodzeń egzaminacyjnych

                               7.5.1. Problemy z komunikacją interpersonalną w szkoleniu

                               7.5.2. Problemy z komunikacją interpersonalna w egzaminowaniu

Rozdział 8 – Sylwetka nauczyciela instruktora-edukatora

                8.1. Postawy nauczyciela-instruktora a postawy uczestników kursu

                               8.1.1. Techniki motywacyjne

                               8.1.2. Obszary szkolenia/treningu

                8.2. Dekalog prowadzącego zajęcia instruktora-nauczyciela

Uwagi końcowe

Bibliografia

***

Wydawca: Grupa IMAGE, wydanie I, Warszawa, 14 czerwca 2019 r. [KLIKNIJ]

https://www.grupaimage.eu/p651/psychopraktyczny-egzamin-na-prawo-jazdy-b-lewandowska.html

Cena detaliczna – 41,00 zł

Cena dla instruktorów, egzaminatorów, ośrodków szkolenia, ośrodków egzaminowania itd. – 25,00 zł

Zamówienia:

www.grupaimage.eu / e-mail: office@grupaimage.pl / telefonicznie: 22/811-01-99 (dni robocze, godz. 9.00-16.00