Ogłoszenia

Uaktualnienie oprogramowania EUropejski Kierowca Zawodowy

1 października 2011

Uaktualnienie programu Rejestry - modułu oprogramowania EUropejski Kierowca Zawodowy

Redakcja oprogramowanie EKZ odpowiadając na zapotrzebowanie Naszych klientów i oczekiwania rynku uzupełniliśmy aplikację “rejestry” o możliwość edycji i drukowania zaświadczeń potwierdzających odbycie przez kursantów szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć. Przypomnijmy, że zgodnie z par. 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2010 r. nr 53, poz. 314) szkolenie okresowe może być prowadzone w formie kursu okresowego lub cyklu zajęć. Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego to standardowa, tradycyjna forma szkolenia, gdzie kursant odbywa w Ośrodku Szkolenia 35 godzin zajęć prowadzonych jako wykład, seminarium, pokaz, ćwiczenia albo ćwiczeń pod nadzorem trenera - wykładowcy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia (EUropejski Kierowca Zawodowy). Dla każdego kursu prowadzony jest dziennik zajęć teoretycznych. Po ukończeniu szkolenia Kierownik Ośrodka Szkolenia wystawia osobie szkolonej świadectwo kwalifikacji zawodowej. Szkolenie okresowe w formie cyklu zajęć różni się tym, że kursant realizuje program szkolenia (35 godzin) w dowolnym dla siebie czasie, nawet w przeciągu 5 lat, realizując na każdych zajęciach co najmniej jeden moduł szkolenia okresowego. Po zakończeniu każdego modułu Kierownik Ośrodka Szkolenia wystawia kursantowi zaświadczenie o odbyciu szkolenia w ramach modułu szkolenia okresowego. Kursant, po zebraniu 5 takich zaświadczeń (program szkolenia okresowego obejmuje właśnie 5 modułów) zgłasza się do Kierownika Ośrodka  Szkolenia, który na podstawie tych zaświadczeń wystawia kierowcy świadectwo kwalifikacji zawodowej. Przy realizacji szkolenia okresowego w formie cyklu zajęć wymagane jest prowadzenie przez okres 10 lat rejestru wydanych zaświadczeń, za to dużym ułatwieniem jest brak obowiązku prowadzenia dziennika zajęć teoretycznych.

9755cdb038266dda2a02f94e5195aa36af2e5ce2(Fot.: PD@N 400-12)

Uaktualnienie aplikacji rejestry można pobrać pod adresem: http://data.itelix.pl/ekzrejestry/ekz_rejestry_1.2.6.17.exe.