Przegląd prasy

09. INSTRUKTOR ROKU 2013: SEMINARIUM NAUKOWE

22 czerwca 2013

b6bc67eb21550c885b1603016380fbc8c8343a54c9478a43cd84454868c1682473d7d864d5bdacf6d0e80a8f1a4c99d8ea9d29751e97cdeefce90932

7a6047772db3520fc5f28fae9c2a12529590f5cda741088e32cc8d337f54011869753aced89132c3bf8d89de20b972f5b462b2f242557b279121e3d5aa9b4e5c9847fa4e79ddb39aabc08c99446e2b1d690e3c6aad7ce22f938bc3fbc4e59f5939c39ab90b004b935004aaa009dbd7d263100e25c8638fba41aaa82d3a6f49ff8fabb22e6a801889c9d33ecf

564b6cec8c6b0067b7c288d4069fcb020275f234

(Fot.: PD@N 467-142-152jm)

W Sali konferencyjnej Hotelu Cristal odbyło się seminarium naukowe.Zgodnie z zaplanowanym porządkiem wygłoszone zostały dwa wykłady:

*"Etyka zawodu instruktora" - wygłosił doktor inż. Paweł Żuraw, pracownik naukowo-dydaktyczny Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (Wydział Zamiejscowy w Świdnicy), właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców “ŻURAW” w Świdnicy. Instruktor nauki jazdy kat. A, B, C, D, instruktor techniki jazdy kat. B, C. egzaminator kat. B.

*"Metodyka egzaminu" - wygłosił Krzysztof Wójcik - absolwent Warszawskiej Szkoły Zarządzania, absolwent studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wykładowca szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów i instruktorów. Od 2011 roku egzaminator nadzorujący w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie.

Na życzenie uczestników Krzysztof Szymański, prezes PFSSK złożył obszerną informację poświęconą postępowi prac grupy roboczej przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej"powołanego dla wyprawowania wspólnego stanowiska w sprawie wprowadzenia zmian w zakresie składanych wniosków dotyczących zmian w ustawie o kierujących pojazdami i aktach wykonawczych.