Przegląd prasy

15 Joanna Arendarska o obowiązku zgłaszania danych kandydatów na kierowców do GIODO

6 listopada 2015

49bd98ada610f60c8c6052c6b0a5a0989a1441ff

(527-59 fot. jola michasiewicz)

W trakcie posiedzenia Polskiego Klastra Edukacyjnego, które miało miejsce we Wrocławiu, Joanna Arendarska (fot.), prawnik, specjalista ds. prawnych Kancelarii Translawyers Widuch i Wspólnicy sp. k. wygłosiła nadzwyczaj interesującą prezentację dotyczącą ochronie danych osobowych. Redakcja PRAWA DROGOWEGO @ NEWS poprosiła o wyjaśnienie czy dane osobowe kandydatów na kierowców - gromadzone i przechowywane w ośrodkach szkolenia kierowców - stanowią zbiory danych, które to w świetle regulacji ustawowych powinny być zgłaszane do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Poniżej wyjaśnienie pani mecenas. Redakcja uzyskała także deklarację ewentualnych dalszych wyjaśnień. Tak więc szanowni Czytelnicy pytajcie (e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl ).

Pytanie: Czy dane osobowe przechowywane w szkołach jazdy w dziennikach szkoleń kandydatów na kierowców czy kierowców stanowią zbiory danych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych i czy podlegają obowiązkowi zgłoszenia jako baza danych?

Odpowiedź: Dane osobowe kandydatów na kierowców zawarte w tzw. profilach kandydata stanowią zbiór danych osobowych, czyli posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów. Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych (czyli podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych) jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Ustawa jednak przewiduje pewne wyjątki. Z obowiązku rejestracji zbioru zwolnieni są administratorzy danych, którzy dane przetwarzają w oparciu o przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 1-11 tej ustawy. W myśl wskazanego w tym przepisie pkt 4, z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są m. in. administratorzy danych prowadzący zbiory danych osób u nich uczących się, co znajduje zastosowanie w odniesieniu do ośrodków szkolenia kierowców.

Za osoby uczące się należy uznać kandydatów na kierowców, których dane osobowe przetwarzane są przez ośrodki szkolenia kierowców. Stanowisko takie potwierdza sam GIODO w publikacji na stronie internetowej www.giodo.gov.pl. Tym samym ośrodki szkolenia kierowców jako administratorzy zbiorów danych kandydatów, nie mają obowiązku ich zgłaszania do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Joanna Arendarska

Specjalista ds. Prawnych z kancelarii prawnej:

TransLawyers Widuch i Wspólnicy sp. k.

www.translawyers.eu