Przegląd prasy

03 Marcin Pawęska: Logistyka przyszłości

6 listopada 2015

ae8dd28208c5fd9be9a72c72f9276ba3af28268e

(527-10 fot. jola michasiewicz)

Referat wprowadzający zatytułowany: LOGISTYKA PRZYSZŁOŚCI wygłosił dr Marcin Pawęska (fot.) prezes CILT (UK). Mówił o zasadach przetrwania najlepiej dostosowanych, podając interesujące przykłady z otaczającego nas życia, przykłady z wielu branż czy firm. Zarówno w przekroju porównawczym pomiędzy tymi ostatnimi jak i statystyce o wymiarze historycznym. Następnie mówił o przemyśle logistycznym jako innowatorze. Wskazał na czynniki mające wpływ na przyszłość logistyki, aby dojść do analizy przyszłości - zaprezentował scenariusze logistyki 2050 roku. I tu wskazał na: niepowstrzymaną gospodarkę; olbrzymią wydajność w wielkich miastach; style życia dostosowane do jednostkowych potrzeb; paraliżujący protekcjonizm oraz globalną elastyczność - miejscowe przystosowanie. Za najbardziej prawdopodobny mówca M. Pawęska – podobnie jak większość słuchaczy - uznał scenariusz pierwszy - niepowstrzymanej gospodarki.

c495402887695e511bda1be2a198739baa1575a1

b8959e662fbed7718c7aabb54dd0f63a93d155cd

(527-11-12 fot. z prezentacji pt. “Logistyka przyszłości”)