Przegląd prasy

A może szkolenie na autostradzie?

18 marca 2012

f0f81cc7dfb7dee5aa6f4abe2281c966a73d044e

(Fot.: PD@N 421-69jm)

^ Czy młody kierowca, który właśnie otrzymał prawo jazdy będzie potrafił bezpiecznie poruszać się autostradą?

Coraz intensywniejsze stają się dyskusje nad projektami przyszłych nowych zasad szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Wśród nich tak ciekawe jak dopuszczenie do egzaminów pojazdów szkoleniowych; jak pełne usamodzielnienie egzaminatorów itd. Dzisiaj pomysł szkolenia młodych kierowców: Niech wyjadą uczyć się na autostradzie! Ćwiczenia na placu manewrowym są ważne, ale lepiej uczyć młodych jazdy na autostradach – mówi autor pomysłu.Instruktorzy pytani dlaczego nie uczą kursantów poruszania się po autostradach? Odpowiadali: ie mają takiego obowiązku; boją się i nigdy z kursantem bez nakazem na autostradzie się nie pojawią. Na czym ma polegać specyfika jazdy po autostradzie? Otóż – zdaniem autora pomysłu - to zupełnie inny sposób włączenia się do ruchu, nieustanna obserwacja lusterek wstecznych, inna szybkość i odległość od poprzedzającego pojazdu oraz wiele innych zachowań.

Dzisiaj już wiemy, iż zarówno teoria zasad, jak i technika kierowania samochodem na autostradzie i drodze ekspresowej jest przewidziana w nowym projekcie rozporządzenia w sprawie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Poniżej fragmenty Szczegółowego programu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B, B+E, T oraz pozwolenia, właśnie w zakresie techniki kierowania samochodem w zakresie jazdy drogą ekspresową i autostradą – ciekawi jesteśmy Państwa opinii. Czy jest kompletny, ewentualnie czego brakuje. I pytanie najważniejsze czy instruktor pojedzie na autostradę ćwiczyć? Czy może powinien być do takiego zachowania ustawowo zobligowany? A może ośrodki, które mają w pobliżu autostradę rozpoczną szkolenia dokształcające w tym zakresie. Może powinny się specjalizować w określonych technikach jazdy?

Piszcie – tygodnik@prawodrogowe.pl

“3.2. Technika kierowania samochodem.

3.2.1. Podział materiału nauczania.

Lp.

Tematy nauczania

1.

Przygotowanie do jazdy. Uruchamianie silnika. Ruszanie i zatrzymanie. Skręcanie w lewo i w prawo.

2.

Zmiana biegów w górę i w dół. Jazda do tyłu. Ósemka przodem i tyłem. Slalom.

3.

Jazda w ruchu miejskim. Hamowanie. Hamowanie na wzniesieniu i spadku drogi. Ruszanie na wzniesieniu.

4.

Zmiana biegów w górę i w dół z wyrównaniem obrotów silnika. Zawracanie. Parkowanie. Cofanie.

5.

Jazda w ruchu drogowym w mieście i poza miastem w dzień i po zmierzchu. Jazda w górach.

6.

Pokonywanie łuków i zakrętów. Charakterystyki samochodów. Zwiększanie przyczepności przednich kół w momencie rozpoczynania skrętu. Dociążanie przodu.

7.

Warunki holowania przyczepy. Jazda z przyczepą. Cofanie z przyczepą. Jazda drogą ekspresową i autostradą. Włączanie się do ruchu. Zachowanie się w czasie wyprzedzania. Opuszczenie drogi ekspresowej.

8.

Jazda w trudnych warunkach atmosferycznych (ulewa, śnieżyca, mgła).

Poślizg - przyczyny - sposoby zapobiegania. Podsumowanie materiału.”

I materiał został rozpisany szczegółowo następująco:

“TEMAT VII: Ciągnięcie przyczepy. Jazda z przyczepą. Cofanie z przyczepą. Zachowanie się na drogach ekspresowych i autostradach. Włączanie się do ruchu (pas rozbiegowy). Zachowanie się w czasie wyprzedzania. Opuszczanie drogi ekspresowej lub autostrady (pas do zjazdu).

Cele nauczania

Treść nauczania

Wskazówki metodyczne

Poznanie warunków jakie musi spełniać samochód aby mógł ciągnąć przyczepę. Poznanie warunków prawidłowego połączenia przyczepy z samochodem.

Poznanie sposobu rozmieszczenia i kolorów świateł oraz świateł odblaskowych.

Ciągnięcie przyczepy.

Przystosowanie samochodu do ciągnięcia przyczepy polega na zamontowaniu atestowanego haka holowniczego z gniazdem do instalacji elektrycznej. Samochód powinien być wyposażony w dwa lusterka zewnętrzne. a jeżeli gabaryty przyczepy tego wymagają, lusterka powinny być zamontowane na wysięgnikach.

Przyczepę z samochodem łączy się za pomocą zaczepu nakładanego na hak holowniczy. Regulację (kasowanie luzu) dokonuje się za pomocą śruby regulacyjnej, która po zamknięciu dźwigni zaczepu, dociska zaczep do kuli haka holowniczego. Kulę haka należy smarować i chronić przed zabrudzeniem. Połączenie przyczepy z samochodem, na wypadek rozpięcia się, zabezpieczone jest dodatkowo stalową linką, która w przypadku rozpięcia, nie dopuści do odłączenia się przyczepy od samochodu.

Do gniazda instalacji elektrycznej wkładamy wtyczkę instalacji przyczepy i zabezpieczamy przed rozłączeniem za pomocą klapki, służącej jednocześnie jako zabezpieczenia gniazda przed zabrudzeniem.

Przyczepa musi być wyposażona w światła pozycyjne z przodu, koloru białego i z tyły koloru czerwonego. Światła STOP i światła kierunkowskazów. Ponadto, musi byćwyposażona w odpowiednie światła odblaskowe.

Nie zapomnijmy o kole zapasowym dla przyczepy.

Proponuje się realizację tematu w formie wykładu.

Uświadomienie faktu zwiększonej masy zespołu samochód - przyczepa co wpływa na wydłużenie drogi hamowania i utrudnia przyspieszanie. Uświadomienie konsekwencji wynikających z długości zespołu samochód - przyczepa, szczególnie przy wyprzedzaniu i omijaniu. Uświadomienie innego toru jazdy kół przyczepy niż tylnych kół samochodu.

Jazda z przyczepą.

Jazda z przyczepą wymaga od kierowcy zwrócenia dodatkowej uwagi przy wykonywaniu różnych manewrów. W pierwszy rzędzie hamowanie. Należy brać pod uwagę wydłużenie drogi hamowania spowodowane zwiększoną masą zespołu samochód - przyczepa. Również utrudnione będzie przyspieszanie.

Zmieniają się warunki przy omijaniu i wyprzedzaniu. Trzeba pamiętać o zwiększonej długości zespołu samochód - przyczepa w konsekwencji czego potrzeba będzie więcej miejsca do wykonania zaplanowanego manewru. Szczególnie ważne jest to przy wyprzedzaniu.

Pokonując zakręty, szczególnie ciasne, musimy pamiętać, że ślad kół przyczepy zatacza łuk o mniejszym promieniu niż ślad tylnych kół samochodu.

Proponuje się pogadankę z możliwością przerodzenia się w dyskusję

Uzmysłowienie faktu, że tor jazdy przyczepy wyznacza zaczep na dyszlu, sprzężony z hakiem holowniczym samochodu. Nabranie umiejętności patrzenia z lotu ptaka, na usytuowanie samochodu i przyczepy, jako elementu ułatwiającego podjęcie właściwego manewru

samochodem w celu wykonanie zamierzonego zadania.

Cofanie z przyczepą.

Elementem wyznaczającym tor jazdy przyczepy jest dyszel a ściślej mówiąc zaczep przyczepy. Wykonując zatem manewry z przyczepą, musimy stale pamiętać, że za tor jazdy przyczepy odpowiedzialny jest, sprzężony z zaczepem przyczepy, hak naszego samochodu. Jadąc do przodu nie musimy sobie dokładnie zdawać sprawy z tego faktu ponieważ przyczepa “wlecze" się za samochodem. Ale podczas cofania sytuacja się odwraca. Teraz samochód pchając przyczepę musi nadać jej zaplanowany kierunek. Pomoże nam w tym świadomość, że przyczepą kieruje hak naszego samochodu. Nie usiłujmy zapamiętać ruchów kierownicą. Starajmy się uczyć patrzenia na sytuację z lotu ptaka - to ułatwia wykonanie prawidłowego ruchu kierownicą.

Jeżeli zabrniemy w sytuację, w której nie umiemy sobie poradzić, prawie zawsze możemy pojechać kawałek do przodu i rozpocząć manewr od nowa.

Proponuje się realizację tematu za pomocą pogadanki. Pomocą dydaktyczną może być model samochodu z kierownicą i przyczepa.

Uświadomienie konieczności pobudzenia i ćwiczenia wyobraźni oraz zdolności przewidywania jako czynników wspomagających bezpieczeństwo jazdy - w szczególności - płynność jazdy i jazdę bezkolizyjną.

Zachowanie się na drogach ekspresowych.

Drogami ekspresowymi nazywamy drogi przeznaczone wyłącznie dla pojazdów samochodowych. Budową przypominają autostrady. Zasadniczą różnicą są skrzyżowania, które na autostradach budowane są jako bezkolizyjne - wielopoziomowe. Drogi te posiadają dwie jednokierunkowe jezdnie, o co najmniej dwóch pasach ruchu. Jezdnie bywają często przedzielone pasem zieleni lub energochłonnymi barierami. Jazda taką drogą wydaje się być bardzo prosta. Szeroka, jednokierunkowa jezdnia, dobra nawierzchnia, łagodne łuki - sprzyjają szybkiej jeździe.

Poruszając się taką drogą musimy sobie zdawać sprawę, że prędkość zobowiązuje nas do bardzo skoncentrowanej uwagi, do bacznego obserwowania drogi przed i za pojazdem. Patrzeć trzeba znacznie dalej, niż na zwykłej drodze i znacznie wcześniej umieć sobie uzmysłowić sytuację jaka nastąpi za chwilę.

Zdolność przewidywania jest jednym z podstawowych warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym!

Monotonia jazdy powoduje zanik kontroli nad prędkością. Dlatego trzeba kontrolować prędkość na prędkościomierzu.

Opowiadanie uzupełnione pokazem filmu lub slajdów.

Poznanie specyficznej zasady włączania się do ruchu z wykorzystaniem pasa rozbiegowego. Uświadomienie czynnika dynamiki jazdy jako współdecydującego o płynności ruchu i bezpieczeństwie.

ączanie się do ruchu (pas rozbiegowy).

Drogi ekspresowe, podobnie jak autostrady, posiadają w okolicy skrzyżowań tzw. pasy rozbiegowe. Jest to pas jezdni, biegnący wzdłuż właściwej jezdni.

Pojazdy włączające się do ruchu mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom znajdującym się w ruchu. Pojęcie pierwszeństwa należy tu rozumieć jako niezakłócanie płynności jazdy. Zatrzymanie się na pasie rozbiegowym kończy się zazwyczaj długim oczekiwaniem na przerwę w potoku dość prędko poruszających się pojazdów. Dopasowanie prędkości jazdy na pasie rozbiegowym do prędkości jazdy pojazdów poruszających się po drodze ekspresowej, pozwoli na wykorzystanie niezbyt dużej luki (obserwacja drogi w lusterkach) pomiędzy jadącymi samochodami i płynne włączenie się.

Opowiadanie uzupełnione pokazem filmu lub slajdów.

Uświadomienie nadrzędnej roli zdolności przewidywania podczas manewru

wyprzedzania,

szczególnie przy

dużych

szybkościach.

Uświadomienie

konieczności

zdobycia

umiejętności oceny prędkości poruszających się pojazdów. Uświadomienie perfekcyjnego operowania zmianą biegów, w szczególności przy redukcji. Uświadomienie konieczności obserwacji i przewidywania. Kształtowanie kultury jazdy poprzez jazdę “wyraźną" i nie stwarzanie sytuacji prowadzącej do zachwiania płynności ruchu.

Zachowanie się w czasie wyprzedzania.

Wyprzedzanie jest jednym z najniebezpieczniejszych manewrów z jakimi się spotykamy w ruchu drogowym. Decydujące znaczenie ma znów zdolność przewidywania. Należy przewidzieć jaki będzie układ pojazdów na drodze za 2, 5, czy 12 sekund? Trzeba ocenić prędkość poruszających się pojazdów. Na drodze ekspresowej, samochody z przeciwka jadą inną jezdnią. Jedziemy natomiast z większą szybkością, do której musimy dostosować nasze przewidywania. Musimy patrzeć dalej do przodu i dalej do tyłu.

Wyprzedzanie.

Rozpoczynamy od oceny sytuacji - spoglądamy w lusterka, czy ktoś szybszy od nas nie rozpoczął już wyprzedzania. Jeżeli nie - sygnalizujemy zamiar zmiany pasa ruchu i przejeżdżamy o jeden pas w lewo. Jednocześnie przyspieszamy. Nierzadko schodzimy o jeden bieg w dół, aby mieć lepsze przyspieszenie i osiągnąć jak największą różnicę prędkości w stosunku do pojazdu wyprzedzanego.

Znajdując się na lewym pasie, jeszcze raz upewnimy się co do sytuacji, szczególnie przed pojazdem wyprzedzanym, bo mamy teraz lepszą widoczność.

Wyprzedzanie powinno trwać jak najkrócej. Lewym pasem jedziemy tak długo aż w wewnętrznym lusterku zobaczymy przód wyprzedzanego pojazdu. Teraz dopiero możemy włączyć prawy kierunkowskaz i łagodnie zjechać na prawy pas ruchu.

 

Opowiadanie uzupełnione pokazem filmu lub slajdów.

Uświadomienie zagrożenia wywołanego zbyt wczesnym, nie sygnalizowanym, hamowaniem na pasie przeznaczony do jazdy. Przyswojenie zasady, że hamowanie należy poprzedzić włączeniem kierunkowskazu, który zawczasu, poinformuje o naszym zamiarze i przygotuje innych użytkowników drogi do ewentualnego zwolnienia tempa jazdy. Hamowanie najlepiej byłoby jednak rozpocząć na pasie

przeznaczonym do zjazdu, po opuszczeniu pasów przeznaczonych do jazdy na wprost.

Opuszczanie drogi ekspresowej (pas do zjazdu).

Manewr opuszczenia drogi, dzięki pasom specjalnie do tego przeznaczonym, jest manewrem stosunkowo prostym. Szczególnie na autostradach pojawia się problem wyboru odpowiedniego zjazdu. Często trudno zorientować się dokąd dany zjazd prowadzi. Z pomocą przychodzą znaki kierunku i miejscowości. Trzeba je uważnie obserwować. Pomylenie zjazdu to nadłożenie nieraz wielu kilometrów - pamiętajmy o zakazie cofania! Zbliżając się do miejsca, w którym zamierzamy opuścić drogę ekspresową, wykorzystujemy przeznaczony do tego pas. Włączmy prawy kierunkowskaz, uprzedzając o naszym zamiarze i zjeżdżamy na przeznaczony do zjazdu pas. Dopiero gdy znajdziemy się na pasie przeznaczonym do zjazdu - rozpoczynamy hamowanie, redukcję biegów itp.

Długotrwała jazda po drodze ekspresowej czy autostradzie, pozbawionej ostrych zakrętów, z dużą prędkością, działa nużąco na kierowcę i prowadzi do obniżenia reakcji. Stąd wyhamowanie na pasie przeznaczonym do jazdy - kończy się często zderzeniem, poprzez najechanie z tyłu przez kierowcę, który - po pierwsze - nie zauważył w porę hamującego pojazdu, a po drugie - zapomniał, że droga hamowania przy dużej prędkości wydłuża się nieproporcjonalnie do prędkości. Rozpoczynając naukę zachowania się na drodze, wyobraźmy sobie, że drogą porusza się cała kawalkada pojazdów, a my jedziemy między nimi.

Niech nigdy nie uśpi naszej czujności fakt, że w danej chwili, jesteśmy sami na drodze.

 

Opowiadanie uzupełnione pokazem filmu lub slajdów.”