Przegląd prasy

Ale co z konfiskatą samochodu? Ale… Inne komentarze

29 lipca 2021

Ale co z konfiskatą samochodu? Ale… Inne komentarze
„Gazeta Prawna”.29.7.2021. Piotr Szymaniak. „Prawo drogowe: Zaostrzają sankcje bez pytania o zdanie” [kliknij] (fot. screen)

W dniu wczorajszym Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o zatwierdzeniu przez rząd - w trybie obiegowym - projektu nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym i innych. Nowelizacja niezwykle ważna i oczekiwana. Niezbędna dla poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak pozostaje „ale”. Np. Ale dlaczego nie przeprowadzono konsultacji? Ale dlaczego nie udostępniono tekstu ustawy? Poniżej mały przegląd prasy z dnia wczorajszego:

* WPROST auto: - Cały proces legislacyjny nabrał przyspieszenia. Niedawno o potrzebie zaostrzenia kar dla piratów drogowych mówił szef rządu Mateusz Morawiecki. Powiedział, że sprawa rozstrzygnie się niebawem. Teraz wiadomo, że tak właśnie będzie, rząd w trybie obiegowym przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.

* TVN24: - Zmiany na pewno unowocześniają nasze Prawo o ruchu drogowym, ono jest zmieniane dosyć rzadko w porównaniu z innymi krajami Europy. Jesteśmy w tyle, jeżeli chodzi o wysokość mandatów, jesteśmy w tyle, jeżeli chodzi o konsekwencję w wyciąganiu od tych kierowców tych należności – ocenił w rozmowie z TVN24 Adam Kornacki z TVN Turbo. (…) Dlatego - jak zauważył - zmiany w pierwszej kolejności podwyższają finansowe kary za różne wykroczenia i przestępstwa drogowe. - To jest ten pierwszy krok i tutaj chyba nie mamy wyjścia. Musimy się z nim zgodzić, bo w Europie płacimy bardzo dużo za przestępstwa drogowe, rosną składki ubezpieczeniowe, jeżeli ktoś tych wykroczeń popełnia wiele. To jest jakby dostosowanie do tego, co się dzieje za granicą – stwierdził Kornacki.

* INTERIA.pl: - Nowym projektowanym rozwiązaniem jest kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż siedem dni. (…) Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca takiego wykroczenia w ciągu dwóch lat popełni je ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł. (…) Rząd nie określił również dlaczego, wzorem kilku państw zachodnich, nie uzależnił wysokości mandatu od zarobków. 1500 zł mandatu dla przeciętnego Kowalskiego to zupełnie inne obciążenie niż dla posła czy ministra...

* „Gazeta Prawna”: - Bez przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji społecznych czy jawnych uzgodnień międzyresortowych rząd przyjął projekt nowelizacji prawa o ruchu drogowym, która drastycznie zwiększa kary za naruszenie przepisów. Przed tą decyzją nawet nie upubliczniono treści dokumentu. (…) Tymczasem zmiany dotyczą milionów kierowców i pozostałych użytkowników dróg. I wiele z nich jest dyskusyjne. O ile dziesięciokrotne podwyższenie maksymalnej kwoty, jaką można nałożyć w postępowaniu mandatowym (z 500 zł do 5 tys. zł), oraz sześciokrotne przy zbiegu wykroczeń (z 1 tys. zł do 6 tys. zł) można uznać za dopuszczalne ze względu na niską wartość początkową, to już podniesienie z 5 tys. zł do 30 tys. zł maksymalnej grzywny za wykroczenie drogowe, jaką może nałożyć sąd, budzi poważne wątpliwości. (…) Część ekspertów stoi na stanowisku, że to nie sankcje o charakterze pieniężnym, ale punkty karne są najskuteczniejszym środkiem dyscyplinowania kierowców. Ministerstwo Infrastruktury proponuje również zaostrzenie przepisów w tym zakresie, w efekcie czego o wiele łatwiej będzie stracić prawo jazdy. Choć limit punktów się nie zmieni (24, a w przypadku młodych kierowców 20), to będą one się kasować nie po roku, lecz dopiero po dwóch latach.

* Dziennik WARTO WIEDZIEĆ: - Zmiany dotkną też zasad na jakich funkcjonują punkty karne. Ich limit zostanie co prawda utrzymany na obecnym poziomie jednak za najpoważniejsze wykroczenia będzie można dostać aż 15 punktów karnych, zaś zgromadzone punkty wyzerują się dopiero dwa lata od zapłaty grzywny.

* „Rzeczpospolita”: - Punkty karne za wykroczenia wielu piratów drogowych bolą bardziej niż mandat. Teraz trudniej będzie się ich pozbyć. Nie wystarczy już zapłacić za kurs reedukacyjny.

* DZIEŃ DOBRY. TVN: - Umożliwione ma być też orzeczenie renty dla ofiary wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę bezpośrednio w postępowaniu karnym. Przyznanie renty przez sąd będzie miało miejsce z urzędu, bez jakiegokolwiek wniosku osoby uprawnionej lub prokuratora. Zaproponowano wprowadzenie instytucji czasowego niedopuszczenia do ruchu pojazdu, jeśli kierowała nim osoba nie posiadająca wymaganego uprawnienia: czasowe niedopuszczeniu pojazdu do ruchu na trzy miesiące; wprowadzenie kary pieniężnej w wysokości 10 tys. zł.

* Dziennik pl: - Sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu nawet w sytuacji, gdy nie jest on własnością sprawcy, a właściciel lub inna osoba uprawniona przewidywała albo mogła przewidzieć, że udostępniając mu auto może umożliwić popełnienie przestępstwa. Takie same zasady będą obowiązywały w stosunku do osób kierujących pod wpływem środka odurzającego - zapowiadało ministerstwo infrastruktury. Rozwiązanie wywołało kontrowersje. A dziś rząd milczy na ten temat - w dokumencie opublikowanym w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów nie ma słowa o konfiskacie samochodu. O znikający zapis dziennik.pl zapytał Ministerstwo Infrastruktury.

* RMF 24: - Nie tędy droga. Samochody są różnej wartości. Auta po wypadkach drogowych, spowodowanych przez pijanych kierowców często nadają się na złom. Nie chcielibyśmy, aby te składane auta poruszały się po polskich drogach – mówił o propozycji konfiskaty samochodu Marek Konkolewski.

* AUTO ŚWIAT: - Wyższą karę poniosą też osoby przyłapane na jeździe na “podwójnym gazie”. Będą podlegać teraz karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tys. zł. Chyba że prowadziły pojazd inny niż mechaniczny (np. hulajnogę elektryczną lub rower) – wówczas dolny próg spada do 1 tys. zł. Zmiany, które obejmą pijanych kierowców, dotyczą też renty przyznawanej najbliższym ofiar spowodowanych przez nich wypadków. Ścisłe powiązanie postępowania karnego i cywilnego ma ułatwić i usprawnić otrzymanie renty za zmarłego.

* Motofakty.pl:- Rząd chce wywrócić przepisy do góry nogami. (…) Rząd przyjął w trybie obiegowym projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. To sprawia, że rewolucja na drogach jaką chcą zafundować kierowcom rządzący staje się coraz bardziej realna. Teraz projekt trafi do Sejmu gdzie dalej będą trwały nad nim prace. Niewykluczone, że nowe prawo zacznie obowiązywać jeszcze w tym roku - od początku grudnia.

(jm)

Źródła Rządowe Centrum Legislacyjne. 20.7.2021. Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - RM-0610-84-21 Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów - nr UA6 - Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw PRAWO DROGOWE@NEWS. Indeks: USTAWA - PRAWO O RUCHU DROGOWYM „Gazeta Prawna”. 29.7.2021. Piotr Szymaniak. „Prawo drogowe: Zaostrzają sankcje bez pytania o zdanie” „Rzeczpospolita” Prawo drogowe. 28.7.2021. „Grzywny dla kierowców w górę od 1 grudnia - rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym” „Rzeczpospolita” 29.7.2021. Agata Łukaszewicz. „Koniec kursów reedukacyjnych dla kierowców - zmiany w prawie drogowym dotyczące punktów karnych” TVN24. Biznes/Moto. 28.7.2021. „Mandaty i grzywny w górę. Komentarze do rządowego projektu” „DZIEŃ DOBRY. TVN”. 28.7.2021. „Surowe kary dla kierowców, nawet 30 tys. zł. Rząd zaostrzył przepisy: "Koniec z pobłażliwością dla piratów drogowych"„ „Auto Dziennik”. 28.7.2021. Tomasz Sewastianowicz. „Nowe kary dla kierowców sześć razy wyższe! Rząd dokłada nowe sankcje” Dziennik WARTO WIEDZIEĆ. 28.7.2021. „Rząd w walce z piratami drogowymi” Dziennik pl. 28.7.2021. Tomasz Sewastianowicz. „Konfiskata samochodu? Rząd zdecydował” Motofakty.pl – 28.7.2021. Mariusz Michalak. „Rząd chce wywrócić przepisy do góry nogami. Przyjął już projekt zmian w prawie dla kierowców” AUTO ŚWIAT. 28.7.2021. Krzysztof Grabek. „Wyższe mandaty i dłuższa karencja punktów karnych już od grudnia” WPROST AUTO. 28.7.2021. „Mandaty do 5 tys. zł i grzywny do 30 tys. zł. Rząd przyjął projekt ustawy” RMF24 - 28.7.2021: „Grzywna do 30 tys. złotych coraz bliżej? Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym”