Legislacja

Kiedy projekt nowelizacji ustawy o kierujących?

29 lipca 2021

Kiedy projekt nowelizacji ustawy o kierujących?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Kiedy pojawi się projekt ustawy? Czy w tym zakresie trwają już konkretne prace legislacyjne w resorcie? Czy dookreślono szczegóły rozwiązania jazdy z osobą towarzyszącą? – zapytał poseł Ryszard Galla [kliknij]. Dziś o odpowiedzi przedstawiciela resortu infrastruktury.

W trakcie kwietniowego posiedzenia Komisji Infrastruktury, której przedmiotem obrad była ocena systemu szkolenia kandydatów na kierowców Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury omówił zakres zmian [kliknij], które – zdaniem resortu - mają poprawić poziom przygotowania młodych kierowców do udziału w ruchu drogowym. Spore zainteresowanie wywołał projekt wprowadzenia możliwości szkolenia osoby ubiegającej się o prawo jazdy kat. B w formie kursu rozszerzonego o jazdy z osobą towarzyszącą. Zacytujmy w tym miejscu autora interpelacji poselskiej: - Byłaby to też, jak słusznie wskazał Pan Minister, alternatywa dla kosztownych jazd dodatkowych wykupywanych w ośrodkach szkolenia kierowców. Jednakże, jak dobrze rozumiem, jest to na razie jedna z wielu propozycji, których wprowadzenie w życie jest rozważane przez Ministerstwo Infrastruktury. Pan Minister, pytany w czasie posiedzenia komisji, na jakim etapie znajduje się obecnie ministerstwo, jeżeli chodzi o przygotowanie konkretnego projektu ustawy, odpowiedział, że po uspokojeniu sytuacji covidowej oraz po pełnym powrocie wszystkich tych osób, które korzystają z usług OSK, temat ten wróci na agendę i wtedy też ministerstwo będzie w stanie przedstawić założenia w formie projektu ustawy. Jednocześnie Pan Minister zaznaczył, że na początku trzeba będzie zaktualizować wpis do wykazu prac rządu i rozpocząć ten proces na nowo.

Po dwóch miesiącach poseł Ryszard Galla zapytał ministra: - Kiedy pojawi się projekt ustawy?

Odpowiedzi, a w niej zwięzłą informację przedstawił wiceminister R. Weber [kliknij]: - Ministerstwo Infrastruktury jest obecnie na etapie przygotowywania wniosku o wprowadzenie do wykazu prac legislacyjnych projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Po złożeniu tego wniosku oraz jego pozytywnym rozpatrzeniu, resort nasz dopiero wtedy rozpocznie prace nad przygotowaniem projektu ww. ustawy, w którym zostaną dokładnie określone wymagania umożliwiające odbywanie szkolenia kandydata na kierowcę z osobą towarzyszącą. (jm)