Przegląd prasy

Bezpiecznie na wakacje z pupilem

17 czerwca 2007

Spędzanie wakacji ze zwierzakiem domowym to już norma. Nie tylko campingi, ale też ośrodki wczasowe są przygotowane na ich przyjęcie. Jednak należy pamiętać o tym, że spokojny w domu pupil w czasie podróży samochodem może okazać się dla nas zagrożeniem. Policjanci przypominają o zachowaniu wyobraźni i zdrowego rozsądku podczas wakacyjnych wojaży ze zwierzętami. Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym nie precyzują wprawdzie jak powinien odbywać się przewóz zwierząt domowych, jednak nie oznacza to, że w tym zakresie panuje pełna dowolność. Zgodnie z art. 3 ust. 1 prd "Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo, gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie". Dlatego też poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, którymi warto się kierować podczas przewozu zwierząt: zwierzę nie może zagrażać bezpieczeństwu osób znajdującym się w pojeździe; zwierzę powinno być ulokowane w konkretnym miejscu (nie powinno to być podszybie przednie czy tylna półka); zwierzę powinno mieć wyodrębnione miejsce do położenia oraz zapewniony dostęp świeżego powietrza (nie zamykać zwierząt w bagażniku!); zwierzę powinno być zabezpieczone przed nagłą zmianą położenia np. podczas gwałtownego hamowania (dostępne są specjalne pasy bezpieczeństwa dla zwierząt); zwierzę nie powinno utrudniać kierowcy kierowania pojazdem: ograniczać widoczności drogi, ograniczać łatwego, wygodnego i pewnego dostępu kierowcy do urządzeń służących kierowaniu, hamowaniu, sygnalizowaniu, oświetlaniu drogi; należy pamiętać o postojach w miejscach bezpiecznych pozwalających na załatwienie potrzeb fizjologicznych zwierząt.

cb426985493cb4938806e80a08ce8912150b2076

Większość właścicieli zwierząt domowych potrafi właściwie ocenić i przewidzieć zachowanie swoich "pupili" w trakcie podróży środkami transportu drogowego. Zachowanie wyobraźni i zdrowego rozsądku w trakcie przewozu zwierząt domowych winno stanowić generalną zasadę, która pozwoli na bezpieczne przemieszczanie się po drogach.