Przegląd prasy

Czy dzięki przebudowie dróg część ekranów może być zdemontowana?

20 marca 2019

Czy dzięki przebudowie dróg część ekranów może być zdemontowana?
- Polska jest pięknym krajem, w szczególności gdy podróżuje się po niej samochodem i można podziwiać jej uroki zza samochodowego pulpitu, ale niestety nie wszędzie jest to możliwe. Problem stanowią bowiem ekrany dźwiękochłonne przy drogach szybkiego ruchu zarówno tych nowych, jak i tych zmodernizowanych - napisała do ministra infrastruktury posłanka Bożena Kamińska (fot. Jolanta Michasiewicz)

Posłanka Bożena Kamińska w zapytała ministra infrastruktury o ekrany akustyczne przy autostradzie A2. Podróżując samochodem chce ona podziwiać piękno naszego kraju, a tu niestety ekrany dźwiękochłonne. Z racji, iż do 2012 r. obowiązywały restrykcyjne limity hałasu postawiono ogromną ilość ekranów akustycznych. Może dobrą okazją, aby je zdemontować byłaby planowana przebudowa autostrady A2? - sugeruje posłanka. Mówi szczególnie o tych stojących przy łąkach czy lasach. Czy resort dostrzegał nadmiar ekranów? Czy planuje demontaż części z nich?

Z upoważnienia ministra odpowiedzi udzielił Marek Chodkiewicz - jeszcze wówczas - podsekretarz stanu w resorcie. Informował o obowiązujących przepisach, procedurach i odpowiedzialnych instytucjach. - Minister Infrastruktury nadzorujący Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nie jest stroną prowadzonych postępowań administracyjnych oraz nie posiada uprawnień do kwestionowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które wskazują ilość, lokalizację i parametry zabezpieczeń przeciwhałasowych przy drogach. Przyznane Ministrowi Infrastruktury uprawnienia nadzorcze i kontrolne wobec GDDKiA nie przewidują też możliwości ingerowania w konkretne rozwiązania techniczne dotyczące inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli wynikają one z prawomocnych decyzji administracyjnych - czytamy w przywołanej odpowiedzi. Podobnie na wcześniejsza interpelację posła Grzegorza Furgo odpowiedział Andrzej Bittel: - nie ma podstaw prawnych do podjęcia działań związanych z demontażem, montażem dodatkowych ekranów akustycznych bądź innymi działaniami związanymi z zabezpieczeniami akustycznymi bez stosownych decyzji administracyjnych. Minister Infrastruktury nie może wykraczać poza zakres własnych kompetencji, a jak wynika z powyższego zakres odpowiedzialności za zabezpieczenia akustyczne rozciąga się na wiele organów administracji.

Bożena Kamińska związku z „niezadawalającą odpowiedzią” sformułowała interpelację ponowną i ponownie zaadresowała ją do ministra infrastruktury prosząc o odpowiedź „konkretną i jasną” pyta: Czy Pan Minister dostrzega nadmiar ekranów akustycznych przy autostradzie A2? Czy planowany jest demontaż części ekranów akustycznych przy autostradzie A2?

Ten nadmiar widzimy nie tylko przy autostradzie A2. Też lubimy podziwiać uroki przyrody, podróż nie jest wówczas monotonna i usypiająca. Może nawet bezpieczniejsza? (jm)