Przegląd prasy

Europejski Nauczyciel Jazdy: 2. Dzień na Mazowszu

19 maja 2012

ca5c4caaddd0acf8b87339237918db75c1cc234aaaec359bb7ad7ea370f49d6c5b43fd6bf80f7b249ca5ea1435389f4f3f5cbac586f36665b81468b9c6fac616c1eae569a561d14dd2dc69e66a2c6ff136bcf5beb1ad1c390f02c9748cb76a02b9bef1e79b9be498baf34e2f60acd3ea4fca77ff5ddd1b83417f30eb8aeeb8f6fc34235e2831c9ccba6aca0912c083bd0e3acd98ba2773bc0f05e21eff92fb1235be577cd039ffb24602d57cafea279dbcb8deb2516c34a4b4c812577080601d999a5f7774a04298a60bc9cf2bd6e1ae6b9e5c23c589f43fa268f6d2e9a16426722e3b69e7b4d4333b3f784e805a537bc953584e209b6add46090f0e677b77bf07f96ebb

(Fot.: PD@N 428-115-125 i 81-82)

Na Mazowszu odbyły się szkolenia - Dzień 2. w ramach projektu “Europejski nauczyciel jazdy - wzrost kompetencji pracowników ośrodków szkolenia kierowców”. Projekt wspołfinansowany jest ze środkow Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia odbyły się w: Ciechanowie (16.05.2012), Siedlcach (17.05.2012), Radomiu (18.05.2012) i Warszawie (191.05.2012).

Organizatorem cyklu jest Polska Grupa Edukacyjna "Educativ" i Grupa IMAGE przy wydatnej współpracy mazowieckich WORD-ów oraz warszawskiego Stowarzyszenia OSK.

W ramach zrealizowanych zajęć szkoleniowych podejmowano m.in. problematykę: systemu egzaminowania WORD i obsługi klientów - projekt konsorcjum ITS-Sygnity; zasad treningu technik skutecznej komunikacji w szkoleniu kandydatów na kierowców; zagadnienia ekonomiki i zarządzania ośrodkiem szkolenia kierowców - jako mikroprzedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzili trenerzy wykładowcy: Andrzej Markowski, wiceprezes Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce; Ryszard Krawczyk, wieloletni trener biznesu i rozwoju osobistego; dr Marcin Ślęzak - zastępca dyrektora ITS.

Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe i promocyjne: skrypt Dzień 2, płytę-CD ze zbiorem aktów prawnych – ruch drogowy i transport; przewodnik metodyczny do e-learningu, CD e-learnig, poradnik metodyczny dla instruktorów nauki jazdy, poradnik praktycznej nauki jazdy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, czapeczkę EUROinstruktor2012, długopis z logo projektu, Naklejkę na samochód. Uczestnicy otrzymali posiłek i napoje.