Przegląd prasy

II Społeczna misja nauczycieli jazdy w Spale

5 czerwca 2009

W Spale odbyła się już druga w tym regionie konferencja szkoleniowo-metodyczna z cyklu “Społeczna misja nauczycieli jazdy”. Organizatorami konferencji byli: Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół Kierowców, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Tryb., Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Skierniewicach, Stowarzyszenie OSK i Instruktorów Regionu Piotrkowskiego, Stowarzyszenie Właścicieli i Instruktorów OSK "MOST"  w Skierniewicach oraz Grupa IMAGE. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęło ponad 70 instruktorów działających w regionie piotrkowskim i skierniewickim. Celem konferencji była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez doskonalenie kompetencji instruktorów i wykładowców. Gościem konferencji był Tomasz Piętka (Ministerstwo Infrastruktury), który przedstawił zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania jakie wprowadzi nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury. Zajęcia seminaryjne z zakresu psychologii szkolenia i egzaminowania prowadził Andrzej Markowski, znany w środowisku szkoleniowców i egzaminatorów psycholog transportu. Przyczyny niepowodzeń podczas egzaminów omówił Paweł Bełda, dyrektor WORD w Skierniewicach oraz Kazimierz Pokrywa egzaminator nadzorujący WORD w Piotrkowie Tryb. Uczestnicy otrzymali certyfikat udziału w konferencji wystawiony przez organizatorów oraz roczną licencję na aktualizację zbioru Elektroniczne Prawo Drogowe.