Przegląd prasy

Jak zarejestrować zakupiony samochód

Autor: Gazeta Prawna

19 maja 2005

Pytanie: Jakie dokumenty należy dołączyć do pierwszej rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy?

Odpowiedź: Rejestracji pojazdu dokonuje na wniosek jego właściciela starosta właściwy ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę. Właściciel pojazdu powinien złożyć: wniosek o rejestrację pojazdu dołączając: dowód własności pojazdu, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany oraz tablice rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP właściciel pojazdu do wniosku o rejestrację dołącza dodatkowo wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej z homologacji, na podstawie których organ rejestrujący wpisuje dane techniczne pojazdu. Jeżeli wymagane jest badanie techniczne pojazdu, dołączyć należy zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu. W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy do wniosku dołączyć trzeba: dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium RP, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego, zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające: uiszczenie podatku VAT lub brak tego obowiązku, zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu.

Odpowiedzi udzielił: Paweł Dzienis, doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku