Przegląd prasy

W sejmowej Komisji Infrastruktury o bezpieczeństwie na drogach (sic!)… 13 minut

20 czerwca 2023

W sejmowej Komisji Infrastruktury o bezpieczeństwie na drogach (sic!)… 13 minut
Sejm RP. 15.06.2023. Posiedzenie Komisji Infrastruktury - dyskusja nad rządowym dokumentem pt. "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2022 r." [kliknij] (fot. screen)

Doroczny rządowy dokument pt. "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2022 r." (druk nr 3211 - [kliknij]) jest procedowany w Sejmie RP [kliknij]. Raz już został wycofany z porządku obrad Komisji Infrastruktury, aby 15 czerwca br. trafić pod obrady [kliknij]. Niestety posłowie poświęcili mu… 13 minut. To już kolejna taka sytuacja, gdy prezentujący dokument wicepremier Rafał Weber mówi do sali, na której dyskutantów niewielu.

- Przedstawiam Państwu sprawozdanie na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w roku 2022. Dokument ten zawiera analizę istotnych elementów, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ten dokument przedstawia również największe zagrożenia dla ludzkiego życia i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Warto wspomnieć, że ten raport za rok 2022 zawiera również krótkie podsumowania 20-lecia istnienia Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która została utworzona z dniem 1 stycznia 2002 roku - mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Kontynuując wskazywał na spadek - w porównaniu do roku 2001 - ofiar śmiertelnych wypadków drogowych o 15,5%. - Rok 2022, to rok w którym osiągaliśmy najniższe statystyki związane z wypadkowością. Co oznacza, że był to rok najbezpieczniejszy z tych wszystkich w których dokonywane były pomiary - podsumował. R. Weber podkreślił znaczenie działań w zakresie inwestycji drogowych, kwestii prawnych oraz działań edukacyjnych. Jedynym dyskutantem był Adam Małyszko ze Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów (fot. powyżej), który wskazał na określone braki w statystykach ilości pojazdów sformułowanych w omawianym dokumencie. - Chciałem zwrócić uwagę, że w tym Raporcie dane odnośnie ilości pojazdów, które są zarejestrowane nie oddają rzeczywistości. Tych pojazdów jest o około 15 mln mniej. I te dane o ilości samochodów przypadających na tysiąc mieszkańców są danymi nieprawdziwymi - wskazywał. Wobec braku dalszych zgłoszeń do dyskusji przewodniczący posiedzenie zamknął. Głosowanie nad Sprawozdaniem oraz wybór posła sprawozdawcy prawdopodobnie przeprowadzone zostały w innych trybie [kliknij].

Dokument trafi pod obrady plenarne z rekomendacją Komisji Infrastruktury, tymczasem nie ma go w zaplanowanym na 6 i 7 lipca br. 78. posiedzeniu. (jm)