Przegląd prasy

Kurs „-6 punktów”. A gdy niezapłacony mandat?

11 października 2023

Kurs „-6 punktów”. A gdy niezapłacony mandat?
(fot. screen/druk WORD Warszawa)

Trwa boom na kusy redukujące tzw. punkty karne. Znowelizowane przepisy, na podstawie których przywrócono kasowanie punktów kasowanych po roku weszły w życie 17 września br. [kliknij] [kliknij]. Już kilka dni później ruszyły pierwsze kursy doszkalające w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, dzisiaj sytuacja nieco bardziej stabilna, jednak nadal pojawiają się wątpliwości.

Przypomnijmy - szkolenia organizowane są w grupach maksymalnie 15-osobowych, trwają jeden dzień, a prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczenia praktycznego. Po zakończonym szkolenia uczestnik dostaje zaświadczenie na jego podstawie odejmowane jest jednorazowo 6 punktów (tych „najstarszych” - według kolejności ich wpisów, te dokonywane są w ewidencji po zapłaceniu mandatu (uwaga - nie daty popełnienia wykroczenia) lub uprawomocnieniu wyroku sądowego wydanego w sprawie o naruszenie. W sytuacji, gdy kierowca nie przyjmie mandatu, ale sąd uzna jego winę, na rozpoczęcie biegu punktów może poczekać wiele miesięcy do czasu uprawomocnienia się grzywny.

W ciągu roku może to być 12 punktów - dwa kursy. Uwaga: z tytułu odbytego szkolenia liczba punktów nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów.

Przypomnijmy też zasadę podstawową dotyczącą potencjalnych uczestników tych kursów. Mogą nimi być wyłącznie osoby posiadające prawo jazdy dłużej niż rok i mające w ewidencji nie więcej niż 24 (niezmieniony obowiązujący limit) punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Przekroczona suma 24. dyskwalifikuje, ten kierowca nie może liczyć na zaświadczenie pozwalające na redukcję punktów. Co z punktami, gdy kierowca nie przyjął mandatu? Policjanci wyjaśniają: - Punkty karne możemy podzielić na punkty tymczasowe - z wykroczenia, za które kierowca nie przyjął mandatu. Nie są doliczone do konta kierowcy do czasu zakończenia postępowania sądowego oraz punkty aktywne - te, które znajdują się na koncie kierowcy.

Kandydaci pytają czy mogą zapisać się do word-u w odległej miejscowości od ich miejsca zamieszkają. Odpowiedź - oczywiście, nie ma tu zasady rejonizacji.

Szkolenie odbywa się na koszt uczestnika. Dziś ceny za jeden kurs nie są różne. Różnie, w różnych ośrodkach: może to być 1100, 1000, 900, 950 czy 850 złotych. Ostatnio - w WORD Białymstok - pojawiła się także oferta zniżek adresowanych do określonych grup zawodowych.

Zapisy na szkolenie odbywają się przez internet, telefonicznie lub osobiście. Pierwszy krok to wypełnienie i złożenie wniosku zawierającego oświadczenie i pouczenie, dokonanie opłaty, przedstawienie prawa jazdy (posiadanego powyżej jednego roku).

Zaświadczenie. Samo szkolenie trwa jeden dzień. Po jego ukończeniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Informacja o odbyciu szkolenia przesyłana jest do właściwej jednostki Policji.

Niech tu podsumowaniem będzie powtórzenie odpowiedzi na pytanie Czytelnika o szkolenie i możliwość odpisania 6. punktów, gdy mandat nie został zapłacony. Przypominamy: odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia punktów, za które nałożono w drodze mandatu karnego grzywnę, jeżeli do dnia przedstawienia zaświadczenia nie została ona uiszczona. Ale… Jak poinformował nas Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora WORD w Warszawie: - W praktyce szkoleń tzw. -6 mieliśmy już osobę, która zapomniała zapłacić mandat. W jednym przypadku także kierowcę, który nie wiedział, że punkty kasują się po roku. Naszym obowiązkiem jest pouczenie o możliwości szkolenia jako nieskutecznego. W sytuacji, gdy osoba ta jednak chce się przeszkolić - na własny koszt - dla własnego bezpieczeństwa - powinna być przyjęta. Pamiętajmy o pouczeniu. Ten sam ośrodek tak oto definiuje cel omawianego szkolenia: Celem jest zapoznanie szkolonych kierowców z przyczynami wypadków drogowych, ich prawnymi i społecznymi skutkami, psychologicznymi aspektami zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym oraz uświadomienie skutków naruszania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza przepisów kształtujących zasady bezpiecznego zachowania się w tym ruchu.

Czy już wszystko jasne? Czekamy na ewentualne pytania: tygodnik@prawodrogowe.pl