Przegląd prasy

Nieodblaskowe kamizelki odblaskowe

6 marca 2024

Nieodblaskowe kamizelki odblaskowe
„Rzeczpospolita”. 06.03.1014. „Skandal z kamizelkami odblaskowymi. Test ADAC - wiele modeli nie odbija światła” [kliknij] (fot. screen)

Dziennik „Rzeczpospolita” podaje szokujące wyniki badań odblaskowości kamizelek odblaskowych. Po pierwsze: „ponad 30% reflektuje źle lub prawie w ogóle nie jest odblaskowa (…) co najmniej pięć spośród zbadanych kamizelek nie spełniało wymagań normy EN ISO 20471 w zakresie odblasku światła”.

Kamizelka odblaskowa a bezpieczeństwo. “Jest żółta, brzydka, do niczego nie pasuje, ale może uratować życie”. Tym hasłem, Karl Lagerfeld - szef marki Chanel - ponad dekadę wcześniej zachęcał Francuzów do noszenia odblaskowych kamizelek. Przez te lata bardzo wiele powiedziano o ochronnym jej znaczeniu. Właśnie dzięki niej jesteśmy lepiej widoczni w trudnych sytuacjach pogodowych i innych niebezpiecznych sytuacjach. Każdego roku można odnotować co najmniej kilka ważnych kampanii edukacyjnych organizowanych przez propagatorów, badaczy, ekspertów, którzy podejmują działania dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jednocześnie czy nasza krajowa legislacja wystarczająco reguluje kwestie ich używania? Ustawodawca precyzyjnie określił, iż jest ona obowiązkowa dla osób pracujących w obszarze pasa kolejowego oraz drogowego, a więc wszędzie tam, gdzie dochodzi do zetknięcia się osób poruszających się pieszo (pracowników) oraz pojazdów drogowych. Kamizelki odblaskowe powinni zakładać piesi, którzy przemieszczają się po zmroku po drodze w terenie niezabudowanym, gdzie nie ma chodnika.

W Polsce w przypadku kierowców samochodów przepisy nie zobowiązują ich do posiadania kamizelki. Eksperci jednak przypominają, iż ten sam kierowca opuszczając samochód po zmroku, staje się pieszym A tu prawo już mówi inaczej.

Co regulacje prawne mówią o obowiązku pieszego? Ten po zmroku poza obszarem zabudowanym ma obowiązek używania odblasków. Zacytujmy art. 11 ust. 4a ustawy - Prawo o ruchu drogowym: „4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze dla pieszych, drodze dla pieszych i rowerów lub drodze dla rowerów.”. Nie doprecyzowano jakich, więc mogą być to zawieszki, opaski i kamizelki. Dodajmy, iż mimo wniosków obowiązek ten nie został rozszerzony na pieszych poruszających się w obszarze zabudowanym. Oponenci tu wskazują na trudną egzekucji tego przepisu, a co za tym idzie znikomą realność stosowania obowiązku. Jednocześnie wskazują na potrzebę podnoszenia świadomości pieszych uczestników ruchu drogowego. Zdecydowanie nośmy odblaski, zakładajmy je naszym dzieciom, przekonujmy o potrzebie ich używania.

I tytułowe nieodblaskowe. Dziennik „Rzeczpospolita” wskazuje jak łatwo zrujnować tak wspaniałą ideę, apele, działania edukacyjne. ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, niemiecki automobilklub zrzeszający ponad 17 milionów członków) jak informuje redakcja sprawdziło jak kamizelki odbijają światło. Czytamy: „Wynik jest szokujący: ponad 30 proc. reflektuje źle lub prawie w ogóle nie jest odblaskowa. (…) W dalszym przebiegu testów - co najmniej pięć spośród zbadanych kamizelek nie spełniało wymagań normy EN ISO 20471 w zakresie odblasku światła. W celu potwierdzenia wyników szybkiego testu kamizelki zostały przekazane do specjalistycznego laboratorium, które przeprowadziło pomiary fotometryczne. Wyniki pomiarów potwierdziły subiektywne wrażenia wzrokowe. Była grupa kamizelek odblaskowych, które spełniały normę oraz takie, które od 100 do 200 razy były poniżej wartości docelowych określonych w normie, czyli były praktycznie nieodblaskowe i w związku z tym nie spełniały wymagań dot. „odzież ostrzegawcza o wysokiej widoczności”.

Opisane sytuacje, to rzeczywiście skandal - jak to ocenia redakcja - jednak nadal pozostajemy przekonani, że odblaski spełniające określone normy mogą uratować nam życie! (jm)