Przegląd prasy

Nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców

3 lutego 2004

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji opublikowała na swoich stronach internetowych przesłany z Ministerstwa Infrastruktury projekt ustawy o czasie pracy kierowców. Zmiany mają na celu poprawę warunków pracy kierowców ( m.in.: możliwość przedłużenia tygodniowej normy czasu pracy do 60 godzin, pod warunkiem, że średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin, wydłużenie do 6 godzin przerwy stosowanej w ramach systemu przerywanego czasu pracy dot. kierowców wykonujących przewozy regularne) oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.