Przegląd prasy

Obradowała Rada ds. Autostrad

13 kwietnia 2007

Podsekretarz Stanu Piotr Stomma reprezentował Ministerstwo Transportu podczas posiedzenia Rady ds. Autostrad 13 kwietnia br. Głównym tematem spotkania było omówienie wymagań, które muszą spełnić oferenci przystępujący do przetargów organizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Rada pozytywnie zaopiniowała kryteria oceny ofert dla postępowań przetargowych na budowę i eksploatację autostrad płatnych: A2 na odcinku Stryków - Konotopa oraz A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice. “Nie ma metra autostrady, gdzie nie byłyby prowadzone prace na różnych etapach realizacji inwestycji, jak wykup gruntów, projekty budowlane, uzyskiwanie pozwoleń na budowę” – powiedział Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Zbigniew Kotlarek.

Słowa kluczowe autostrady Rada ds. Autostrad