Przegląd prasy

ODZ PATEREK laureatem Krotoszyńskiego Dębu 2015

10 marca 2016

a684206dd7132f283e8c267cb408ba68c1cff13f

(534-78 fot. G. Ziętkiewicz)

Stanisław Paterek, Członek Założyciel Polskiego Klastra Edukacyjnego zdobył prestiżową nagrodę powiatu krotoszyńskiego - Krotoszyński Dąb 2015.

Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Stanisław Paterek z Koźmina Wielkopolskiego (na zdjęciu w chwili odbierania nagrody, z lewej), jeden z Członków Założycieli Polskiego Klastra Edukacyjnego był nominowany do tej nagrody w jednej z pięciu kategorii.

W spotkaniu wzięli udział nie tylko gospodarze (ze starostą Stanisławem Szczotką na czele), nominowani i laureaci oraz osoby i instytucje zgłaszające, ale także zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się parlamentarzyści: senatora Łukasz Mikołajczyk, posłowie Bożena Henczyca i Piotr Kaleta oraz reprezentanci posłów, którzy nie mogli osobiście wziąć udział w uroczystości: Angeliki Możdżanowskiej, Tomasza Ławniczaka i Jana Mosińskiego.

Zasady, na jakich przyznawana jest nagroda, przedstawił Starosta Krotoszyński, który jest jednocześnie przewodniczącym kapituły nagrody. Kapituła po zapoznaniu się ze zgłoszeniami (w tym roku było ich aż 46), typuje po trzy nominacje w każdej kategorii, z których w drugim głosowaniu wybiera laureatów.

To nie pierwsza tak prestiżowa nagroda na koncie Stanisława Paterka. W 2013 roku został on uhonorowany tytułem Człowieka Roku Krotoszyn 2013. Doceniono wtedy wspierane i podejmowane przez niego inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe. W siedzibie jego firmy ODZ Stanisław Paterek w Koźminie, w grudniu 2014 roku podpisano akt założycielski PKE. Klaster stanowi platformę integrującą osoby i podmioty prowadzące działalność w zakresie edukacji zawodowej.