Przegląd prasy

Pojazdy z przyczepami do kontroli

4 lipca 2012

Okres wakacyjnych wyjazdów to zwiększony ruch pojazdów z przyczepami. Niejednokrotnie kierowcy przypominają sobie, że muszą przewieźć coś, co nie zmieści się w samochodzie osobowym. Czy dokonując transportu z przyczepą robią to bezpiecznie i zgodnie z przepisami? Sprawdzają to policjanci garnizonu stołecznego. Początek okresu urlopowego, a także najbliższe miesiące, to czas nasilonego ruchu kołowego w kierunku rejonów wypoczynkowych. Osoby udające się na wypoczynek samochodami osobowymi, przewożą przyczepami sprzęt pływający (łodzie, jachty, skutery wodne) oraz ciągną przyczepy kempingowe. Policjanci podczas przeprowadzania kontroli drogowych niejednokrotnie stwierdzają brak stosownych uprawnień kierujących pojazdami do ciągnięcia określonego rodzaju przyczep. Kierowcy posiadający jedynie kategorię "B" prawa jazdy, poruszają się zespołem pojazdów (pojazd samochodowy i przyczepa), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t. Bez wątpienia, takie sytuacje powodują zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, co w odniesieniu do skali obserwowanego zjawiska może powodować tragiczne w skutkach zdarzenia drogowe.

Aby przeciwdziałać nieprawidłowościom w tym zakresie, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji wspólnie z policjantami Komend Powiatowych Policji garnizonu stołecznego zaczęli działania, mające na celu uświadomienie kierującym pojazdami o zagrożeniach płynących z braku stosownych kwalifikacji do kierowania pojazdami samochodowymi wraz z przyczepami. Trasy, na których najczęściej poruszają się ww. zespoły pojazdów zostaną objęte szczególnym nadzorem. Kierujący będą sprawdzani pod kątem posiadanych uprawnień i oczywiście trzeźwości, a także stosowania się do przepisów ruchu drogowego, w tym przestrzegania dopuszczalnej prędkości. Pojazdy w szczególności będą kontrolowane pod kątem: - aktualnego ubezpieczenia OC, - zasad i warunków obowiązujących podczas ciągnięcia przyczep, w tym właściwego przystosowania pojazdu do ciągnięcia przyczepy, - stanu technicznego, jak również prawidłowości rozmieszczenia i mocowania przewożonego ładunku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, policjanci będą stosować środki przewidziane prawem, łącznie z wydawaniem stosowanych poleceń w zakresie zakazu dalszego kierowania.