Przegląd prasy

Powstaje program „Bezpieczna infrastruktura”

24 stycznia 2020

Powstaje program „Bezpieczna infrastruktura”
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. iTV transmisje. 4. posiedzenie Sejmu RP IX kadencji (Rafał Weber godz. 14.30; 15.28; 15.33; 15.41) [kliknij] (fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz)

O przygotowaniu projektu „Programu bezpieczna infrastruktura” mówił w Sejmie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. Zapowiadał także zakończenie budowy programu autostradowego do 2025 roku. Sieć dróg szybkiego ruchu ma być spójna i kompletna.

Odpowiadając na pytania posłów w sprawach bieżących wiceminister infrastruktury Rafał Weber odpowiadał na pytania dotyczące bezpieczeństwa pieszych oraz przejść dla pieszych, podsumował realizowane dotychczas działania inwestycyjne, które pozwalają na poczucie bezpieczeństwa szczególnie niechronionych uczestników ruchu drogowego: przebudowy skrzyżowań, dobudowę lewoskrętów, budowę rond, chodników, ścieżek rowerowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, doświetlenie przejść dla pieszych, budowę kładek, montaż znaków drogowych i innych elementów brd. Informował: - Jesteśmy w trakcie przygotowywania projektu „Programu bezpieczna infrastruktura. Mówił o działaniach w zakresie współpracy z władzami samorządowymi o wsparciu w oparciu o Fundusz Dróg Samorządowych oraz działaniach Policji, o akcjach edukacyjnych prowadzonych przez ITD, o działaniach KRBRD na rzecz poprawy osób powyżej 60. roku życia. Wspomniał o działaniach legislacyjnych, o tych już podjętych i przyszłych. Odpowiadał na pytania w sprawach projektów inwestycyjnych oraz szczegółowo o aktualnych pracach realizacyjnych, postępów inwestycyjnych i terminów oddania budów oraz ich finansowania. Podsumowywał: - Chcemy cały program autostradowy – w tym autostradę A-2 w całości – zakończyć w roku 2025. Tak, aby ta sieć dróg szybkiego ruchu nabrała spójności i była kompletna – podsumował wiceminister. (jm)